People of SalesOnly

Möt våra medarbetare

Vi har en mycket offensiv plan framåt. Det ställer skyhöga krav på min organisation och på mig som ledare att bidra med all den energi och kunskap jag kan.

Jenny Berge, VD

Viktig information!

Det pågår löpande bedrägeriförsök mot användare av tjänster på internet och just nu är det mycket aktiviteter kring olika kommunikationsplattformar där bedragare utger sig för att komma från oss på SalesOnly.

Vi vill betona att vi på SalesOnly aldrig kommer att använda tjänster såsom WhatsApp, Telegram, Apple iMessage, Instagrams direktmeddelanden, Facebook Messenger eller SMS för att initiera kontakt med våra intressenter. Vi kommer heller aldrig att be er om känslig information via dessa kanaler.

Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor!