People of SalesOnly

Per Sävje

Varför jobbar du på SalesOnly?

– Det var SalesOnlys specialisering inom säljrekrytering som fångade mig. Att rekrytera en ekonom eller jurist kommer givetvis med egna utmaningar, men en säljare måste ha något mer än bara rätt formell kompetens. Det behövs en mänsklig komponent som är svår att sätta fingret på som är helt avgörande på hur väl säljaren presterar. Säljteamet har en direkt effekt på hur bra ett företag går, vilket gör rekryteringen till en väldigt viktig investering. På SalesOnly får jag dagligen hjälpa våra kunder möta den utmaningen.

Vilka likheter finns det mellan finansmarknaden och säljrekrytering?

Det är flera viktiga saker som överlappar. Både inom finans och rekrytering är det helt avgörande med systematisk search. Förarbetet vi gör ligger till grund för allt. Att därefter ställa rätt krav och ge en korrekt bild till både kandidat och kund är avgörande för en lyckad process. Det arbetssättet har följt mig hela min karriär. I grund och botten handlar det om att skapa förtroende mellan två olika parter och ge en ärlig prognos. Det är detsamma vare sig det gäller investerare, kunder eller kandidater.

En annan gemensam nämnare är att vi spelar med höga kort. Säljrollen är central för kundens organisation och för individen är valet av arbetsplats jätteviktig. Därför finns det inget utrymme att gissa sig fram. Insatserna är höga för alla inblandade och en del av mitt jobb är också att hantera de kandidater som inte gick vidare. Det är ett stort ansvar mot både kund och kandidat.

 

Vad driver dig?

– Att lösa ett problem för kunden. Det finns en trött bild av att “rekrytering och reklam fixar alla” men vad vi säljer är effektiva lösningar på personalbehov och rent krasst också tid. Utöver arbetet med att få in kandidater, sålla och presentera dem går jag gärna in i en konsultativ roll. Att hjälpa kunden ställa rätt krav på kandidaten är ett nödvändigt detektivarbete.

Det är också viktigt att alltid gå steget längre och ha många trådar ute för att hitta de mest träffsäkra kandidaterna. Det stämmer särskilt för den passiva kandidatmarknaden där mycket bra kompetens finns. Då handlar det om att arbeta långsiktigt, hitta andra vägar in och locka med något som är relevant för just den kandidaten.

 

Vilka utmaningar ser du hos dina kunder idag och framöver?

  1. Brist på Employer Branding
    – Jag är inget fan av klyschan “kandidatens marknad”. Även om det på många sätt stämmer så har arbetsgivare stor möjlighet att påverka vilken typ av kandidater de attraherar. Vill du rekrytera toppsäljare behöver du visa vad du ger tillbaka. Särskilt mot den passiva kandidatmarknaden, där det inte finns någon “jobbhunger” att spela på, är det viktigt att ha ett starkt varumärke.

  2. Fler jobb än kandidater
    – Inom vissa typer av försäljning, t.ex. SaaS, finns det fler jobb än kandidater. Konkurrensen är stenhård och utmaningen ligger i att hitta fler vägar in. Istället för att stirra sig blind på vad kandidaten gjort innan handlar det om att kartlägga potentialen. Det kan i praktiken vara kapacitetstester eller att erbjuda en riktigt bra internutbildning. Startsträckan blir kanske lite längre men du får en person som verkligen är nischad mot just ditt företag.

  3. Digital kompabilitet
    – Även om mer traditionella säljverksamheter med kundbesök och hotellnätter finns kvar så blir digital kompatibilitet bara viktigare och viktigare. En säljare som är bra på småsnack och att ta ett rum är inte automatiskt bra på att navigera ett digitalt säljförlopp. Digitala möten kräver maximal affärsnytta och minimalt skitsnack vilket kan vara en svår övergång.

Berätta en minnesvärd kundstory!

– Att jobba med rekrytering kanske verkar cykliskt. Vi får in ett uppdrag, vi genomför det, avslutar, utvärderar och går vidare. Men att tänka så är alldeles för kortsiktigt. Visst är det en stor del av mitt jobb men det handlar också om att bygga upp långsiktig relationer. Ett exempel på det är en kund som inte bara krävde väldigt specifika kompetenser utan också ville att kandidaten kunde dela sin tid lika mellan två olika svenska städer. Vi gjorde mycket search, det var av naturliga skäl en väldigt smal målgrupp – och till slut hittade vi en riktigt bra kandidat. Tyvärr tackade kandidaten nej. Men istället för att lägga locket på hörde jag av mig igen ett par veckor senare. Jag hittade en ny väg in och vi fortsatte diskussionen. Hon blev mer och mer intresserad och högg till slut. Idag är både kund och kandidat väldigt nöjda.

Sensmoralen är att inte fastna i det cykliska tänkandet utan också tänka långsiktigt och relationsbaserat. Den passiva kandidatmarknaden är väldigt annorlunda, vilket kräver att vi som rekryteringskonsulter hittar fler vinklar och inte fastnar i det uppenbara.

 

Hur ser du fram emot att utvecklas på SalesOnly?

–Jag vill rekrytera fler toppsäljare för kundens räkning, bland annat inom FinTech och Banking. Behovet är stort och möjligheterna många. SalesOnly har ett starkt varumärke och en metod som är effektiv och träffsäker. Att rekrytera för ett företag som verkligen tillhör toppen inom säljrekrytering är både väldigt givande och ett stort ansvar.