People of SalesOnly

Kajsa Sandén

Varför jobbar du på SalesOnly?

– Jag är en kicksökare och tävlingsmänniska som alltid söker utmaningar. På SalesOnly får jag arbeta med den ultimata kombinationen av att få insyn i våra kunders strategier för att nå framgång, samt med att förstå människors drivkrafter och deras beteendemönster. Vardagsmagi är att lyckas matcha en kandidats drivkrafter, kompetenser och förmågor med en utvecklande roll hos ett företag som ser potentialen och värdesätter hens styrkor och möjligheter – win-win-win.

– Vidare värderar jag starkt att arbeta på ett specialistbolag som är 100 % fokuserat på att utveckla just säljare och säljorganisationer och uppskattar vårt nära samarbete med forskningsinstitutet Mercuri International Research (fd Prosales), vilket ger oss tillgång till ny kunskap och trender inom försäljning.

– Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi på SalesOnly är ett härligt gäng som verkligen gillar  varandra, både som personer och kollegor. Dynamiken och samarbetet internt hos oss är givande, utvecklande och positivt på flera plan. Vi är ett fantastisk färgstarkt och engagerat team, som alla älskar vårt jobb; vi är modiga, transparenta och genuint yrkesstolta. Jag tror vi lyckas skapa en känsla av ”vilja tillhöra” både internt och externt.

Vad är ditt uppdrag?

– Att hjälpa företag att bygga framgångsrika säljorganisationer. Konkret handlar det om att förstå min kunds mål, struktur och kultur och utifrån det attrahera och rekrytera säljfunktioner som ska bidra till min uppdragsgivares utveckling och lönsamhet.

Vad brinner du för lite extra i ditt jobb?

– Upplevelsen av att faktiskt göra skillnad för individer och deras utveckling och för kundernas utveckling, framgång och lönsamhet. Men det som troligen driver mig allra starkast är att få uppskattning och erkännande från en nöjd kund och kandidat, då effekterna är ovärderliga; ambassadörer och förhoppningsvis återkommande kund. Min drivkraft av att leverera utöver förväntan och att vara uppskattad av kund, har resulterat i ett NPS på 100 %.

4 utmaningar hos kunder just nu och framöver

 1. Givet nya förutsättningar på marknaden och nya förväntningar på sin arbetsgivare, så är det definitivt en utmaning att lyckas attrahera och rekrytera rätt personer med rätt kompetens och rätt attityd. Vad behöver ni göra annorlunda för att möta kandidaters krav på flexibilitet, frihet och utvecklingsmöjligheter?
 2. Pandemin har slagit omkull alla säljstrategier, långsiktiga såsom kortsiktiga. Tjänster och funktioner har möblerats om; utesäljare arbetar idag mer digitalt och inne. Samtidigt är många säljorganisationer dåligt rustade för att kunna möta dagens köpbeteende och de digitala system som en säljare behöver hantera och uppskatta. Många säljare som tidigare nått stora framgångar med hjälp av utmärkt relationsförsäljning utifrån det klassiska fysiska kundmötet, har inte lyckats hitta en ny riktning och inte transformerat till digital säljprocess och social selling.–Social selling är en utmaning och framförallt en möjlighet för företag.
  Allt måste dock börja från ledningen för att det ska vara trovärdigt och skapa positiv effekt. Ett bra exempel är vår samarbetspartner och kund Ahlsell, där hela ledningen, inkluderat försäljningschefer, HRBP och CEO, Claes Seldeby, som föredömligt tar ansvar för vad de kommunicerar. De lever sina värderingar även via sociala medier, där de är öppna, genuina och intressanta, samt skapar enkla, smarta och relevanta inlägg. Vilket budskap vill du sprida för att bygga ditt företags varumärke?
  Läs mer: Bygg dina relationer med social selling 2.0.
 3. Köplogiken och olika system har förändrats enormt de senaste åren och den redan påbörjade utvecklingen har ökat lavinartat tack vare pandemin och de nya förutsättningarna. Givet det nya läget, gäller det att ställa om sin verksamhet med nya system, arbetssätt och i många fall även med ny kompetens.
 4. Verksamheter behöver möta framtida kandidaters behov, önskningar och krav på flexibilitet, work-life balance, men vet inte alltid hur. Det gäller mer än någonsin tidigare att förstå vikten av att möta sina medarbetares förväntningar på arbetstid, form och plats.

5 ovärderliga råd till ansvariga för säljorganisationer

 1. Var säker på företagets mål, riktning, struktur, erbjudande, värderingar och kultur före en rekrytering – annars är det omöjligt att veta vilka medarbetare du kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla. Det kostar att anställa, men det kostar mer att avveckla när det inte stämmer för båda parter.
 2. Allt börjar uppifrån, från ledning och VD. Ett tydligt, transparent, tillgängligt och trevligt ledarskap leder till motiverade, ärliga, ansvarstagande, engagerade och stolta medarbetare. Det kan låta hårt, men en organisation får de medarbetare den förtjänar.
 3. Reflektera och analysera gärna över vilka nya arbetssätt och strukturella rutiner ni vill och kan fortsätta med efter pandemin. Vilka förändringar och effektivitetsåtgärder har ni gjort under pandemin och samtidigt lyckats bibehålla god lönsamhet, nöjda kunder och engagerade medarbetare?
 4. Fundera igenom vilken säljkultur ni vill ha och vilka medarbetare som i så fall skulle trivas och vara motiverade hos er. Och fråga gärna dig själv om du skulle du vilja anställa dig, utifrån dina och verksamhetens nya förväntningar på arbetssätt, samt resultat- och tillväxtmål?
 5. Avgörande kompetenser hos framgångsrika säljare:
  • Starkt självledarskap.
  • Mål- och entreprenörsdriven med en enorm vilja att lyckas.
  • Lätt för att bli omtyckt, ofta på grund av hens genuinitet, karisma och positiva attityd.
  • Nyfiken, intresserad och en vilja att förstå, utvecklas och lära sig.
  • God samarbetsförmåga.
  • Digitalt intresserad och kompetent, samt effektiv i sitt arbetssätt.

Vad tror du vi kommer se för efterfrågan på för typ av säljare framåt?

– Marknaden har vridit om från generalister till specialister. Det speglar dagens behov av säljprofiler, det vill säga fler specialister som tydligt bidrar med kunskap och värde. Historiskt sett har generalister varit framgångsrika på grund av en oslagbar förmåga att skapa goda relationer. Vidare behöver framtidens säljorganisation erbjuda ett agilt ledarskap, en remote arbetsplats och digitala plattformar som förenklar arbetet och livspusslet. Säljroller med kompetenser som social selling, agilt medarbetarskap, digital systemvana, starkt självledarskap och bra samarbetsförmåga kommer efterfrågas.

5 tips till en säljledare som ska rekrytera

 1. Tänk på att du ska vilja jobba ihop med kandidaten. Ta reda på värderingar, lojalitet och drivkrafter.
 2. Ställ följdfrågor och ta reda på hur hen agerar, förbereder, förhandlar, lyckas etc.
 3. Utmana dig själv och dina fördomar och försök att vara öppen.
 4. Rekrytera inte alltid en likasinnad. Tänk nytt och att 1+1 kan bli 3.
 5. Ta rygg på framgångsrika personer och fråga vad de gör för att lyckas.