People of SalesOnly

Shahnoza Ibragimova

Vad är ditt specifika uppdrag hos SalesOnly?

– Min roll är senior rekryteringskonsult, en så kallad 360-konsult, vilket innebär att mitt ansvar sträcker sig från införsäljningen av ett uppdrag till att driva rekryteringen i mål. Jag är länken mellan kund och kandidat där målet är att båda hittar rätt matchning i varandra, tjänsten, bolagets kultur och värderingar. Det är viktigt att jag är nyfiken på verksamheten jag rekryterar till och förstår mig på kandidatens kompetens, drivkraft och önskade väg framåt i deras säljkarriär. På så sätt skapar jag tillit mellan mig och båda parter.

Att vara just en säljande konsult är en så viktig del i mitt arbete och det är det som gör att jag fortfarande arbetar med det. Jag älskar försäljning och att jag med mitt specifika uppdrag får vara med och förändra, utveckla och påverka näringslivet.

Vad var det framför allt som lockade med SalesOnly?

– Jag är nyfiken av mig och vill ständigt lära mig nya saker och utvecklas. Det som lockade var själva rollen, och människorna definitivt. Försäljning är kärnan i alla verksamheter och jag vill vara med och bidra till framgång och en starkare utveckling med min erfarenhet och kompetens.

Jag älskar att utmana mina kunder och få dem att tänka utanför boxen, att tänka bredare. Teamet som jobbar på SalesOnly är härligt, passionerat och kompetent och det är en inspirerande och härlig miljö att arbeta i. Det är alltid ett högt tryck på kontoret. Sälj är det yrkesområdet jag brinner för och efter sju år på SalesOnly hämtar jag dagligen inspiration och drivkraft från mina kollegor, kunder och kandidater. De motiverar mig framåt.

Vad tycker du utmärker en riktigt bra rekrytering?

– Att kandidaten klickar med kunden och verkligen förstår uppdraget och bolaget. När kandidaten känner en passion för jobbet och uppdraget vet jag att det är hållbart och att kandidaten framför allt kommer leverera resultat utan att det tar energi. Det kommer istället att tillföra energi!

Tycker du att det är skillnad på att sälja B2B respektive B2C? Utveckla gärna.

– Försäljning handlar om ett behov på kundsidan och en lösning på säljsidan, och däremellan kommunikation och förståelse för kundens utmaning, så självklart är det skillnad på B2B och B2C även om grundprincipen i sälj är densamma.

Det ena riktar sig mot en organisation och det andra mot en individ. När det kommer till B2B-försäljning så det finns det dessutom olika grader av komplexitet i säljprocessen och även i kundens köpprocess.

Berätta en minnesvärd kundstory!

– Jag arbetar med ett oerhört spännande kundcase just nu med en återkommande kund. De befinner sig i en otroligt spännande men traditionell bransch och är i behov av 4-5 tillväxtrekryteringar. Tillsammans tittar vi på deras nuvarande säljorganisation och vilka marknader de vill befinna sig på framöver, samt hur deras affär kommer förändras över tid. Utifrån det tar vi fram rollbeskrivningar för kommande rekryteringar.

Jag är så glad över att fortsätta samarbetet eftersom det är exakt så jag vill jobba för att på riktigt göra skillnad för kunden. Jag blir en “trusted advisor” och inte bara en leverantör som ska leverera en kandidat på en redan satt kravspecifikation.

Vilka typer av säljroller tror du kommer att efterfrågas mer framöver?

– Säljrollen har förändrats mycket de senaste åren på grund av den stora digitaliseringen, men också som ett resultat av pandemin och den rådande situationen i omvärlden. En säljare idag måste vara flexibel, effektiv, vara duktig på att ställa om samt anpassa sig till marknaden och sina kunder. Vi har tydligt sett den digitala kompetensen växa eftersom man har varit tvungen att ställa om under pandemin, och det har även inneburit att säljare har fått möjligheten att nå ut till kunder som man inte trodde man kunde nå ut till tidigare.

Jag tror att det kommer finnas ett större behov av säljare mot den nationella och internationella marknaden.
Kort sammanfattat måste en säljare förstå kundens bransch, ha insikter om trender på marknaden och utmana kundens tankesätt utifrån marknadens utveckling nu och framåt.