People of SalesOnly

Miléne Strömqvist

Varför jobbar du på SalesOnly?

– Jag kan påverka och bidra till att fler människor får rätt jobb, och att fler företag hittar de medarbetare som har det som krävs för att ta verksamheten in i framtiden. En del av mitt jobb innebär att lyssna lite extra på kandidaten för att hitta nyanser som är relevanta. Jag läste en kandidats cv som inte gick att visa för en arbetsgivare, men personen hade jobbat på rätt bolag och hade rätt titlar. “Det här är en fantastisk och kompetent människa” tänkte jag, så jag gav personen cv-coachning. Och kandidaten fick jobbet. Det finns ett ansvar i min roll och jag gillar att jag kan ha så stor påverkan på någons liv. Varje människa räknas.

Vad är ditt uppdrag?

– I korthet handlar det om att matcha rätt kandidat med rätt bolag, och vice versa. Att läsa cv och Linkedin-profiler är en del i uppdraget, men det viktiga är att hitta kandidatens drivkrafter och motivationsfaktorer. Sedan måste det matcha med tilltänkt tjänst eller bolag, med deras företagskultur och de ledarskapsaspekter som företaget står för. Att läsa mellan raderna och hitta det som skapar värde för personen och bolaget är en annan del. Personens motivation hittar jag genom att ställa frågor, frågor och fler frågor. Att skapa en trygghet i intervjun där kandidaten kan öppna upp sig och ärligt visa vem personen är är viktigt, speciellt i dagens digitala mötessammanhang. Det ställer högre krav på mig och det gäller att alla mina sinnen är skärpta. Alla små nyanser i det personen säger är viktiga. Humor är ett bra sätt att veta vilken sorts person jag har att göra med, bara jag gör det på rätt sätt. Ett skratt kan ofta vara väldigt avväpnande i en intervjusituation.

Har jag gjort en bra rekrytering för en kund och vi har ett bra samarbete, så återkommer kunden. Det är ett tecken på att jag har gjort rätt sak. Då känner jag kunden, kulturen och ledarskapet, vare sig det är samma rekryterande chef eller en annan.

Vad brinner du för lite extra i ditt jobb?

– Att parallellt med mina uppdrag agera trusted advisor för mina kunder och bolla med dem. Det är varken lätt att rekrytera eller att söka jobb och det tar tid. När kandidater och bolag hittar varandra bidrar jag till något positivt, både i en människas liv och i företagets resa till deras nästa mål. Jag vill ge det lilla extra för att bidra till en människas utveckling och nya karriärmöjligheter, ge feedback och coacha kandidater inför intervju. Det är fantastiskt att kunna bidra till att en person som får sitt drömjobb blir rörd till tårar. Kandidaten, som “betalar” med en intervju, är lika viktig som den betalande kunden.

Berätta en minnesvärd kundstory!

– Jag hade en spontanintervju med en kandidat som var redo för nästa steg i livet och karriären. Personen ville byta bana helt. I det här fallet kände jag att personens kvaliteter handlade om så mycket mer än det som stod i cv:n. Några månader efter vår intervju startade jag ett spännande uppdrag med en verksamhet, som utöver de rent säljmässiga aspekterna också jobbade med hållbarhet. Jag kände verksamheten sedan tidigare och hade från start en mycket bra och öppen dialog med min uppdragsgivare. Jag tänkte direkt på personen jag träffat några månader tidigare som hade rätt cultural fit och passade in i företagskulturen och ledarskapet. Vi påbörjade en agil process där jag presenterade flera kandidater, varav en var den personen. Kunden blev eld och lågor över kandidaten. De hade förmodligen själva aldrig tänkt på personen som ett alternativ, men det blev en perfect match och kunden rekryterade kandidaten. Det självklara är inte alltid svaret.

Vad ser du för utmaningar hos dina kunder just nu och framöver?

– Vi på SalesOnly säger “Sales is changing”. Pandemin har satt saker på sin spets. Distansledarskap, ett agilt arbetssätt och flexibiliteten behöver fortsätta finnas. Transformation, digitalisering och automation kräver att bolagen är proaktiva och flexibla. Det ställer krav på hur företaget utvecklas, vilken riktning det har och hur ledarskapet är för att bolaget ska ta sig mot sin vision. Dessutom är det viktigt hur kulturen matchar de som jobbar och vill jobba på bolaget. Cultural fit, drivkrafter, motivation och engagemang är viktiga delar. En del bolag kommer halka efter om de är tungrodda – om till exempel det systemstöd som krävs för att ta bolaget till framtiden inte håller måttet eller ledarskapet inte attraherar rätt sorts kandidater. Att hitta en effektiv balans mellan hårda och mjuka värden är en utmaning. Det är inte de stora som äter de små, utan de snabba som äter de långsamma!

Vad vill du ge för ovärderliga råd till säljchefer/ansvariga för säljorganisationer?

– Var tydlig i dina förväntningar, kommunicera, var så transparent som möjligt, lyssna in och var genuin som person. Be om feedback och bli duktig på att läsa av vad som driver dina medarbetare vad gäller utveckling, engagemang, belöning och rutiner – och hur mixen av dessa ser ut för varje individ. Att som chef få konstruktiv feedback av sina medarbetare är utvecklande. Då vet du vad som förväntas av dig.

Vad tror du vi kommer se för efterfrågan på för typ av säljroller framåt?

– I och med det nya normala suddas läns- och landsgränser ut. Beroende på i vilken bransch och nisch du jobbar inom kan säljare i allt större utsträckning göra affärer digitalt på distans. Säljare kan komma att behöva prata fler språk än svenska och engelska när nationella och internationella Account Managers efterfrågas mer. Du kan sitta i Umeå och sälja till bolag i Finland, Tyskland, Spanien och Frankrike.

Milénes 3 tips vad du ska titta på när du rekryterar säljare

  1. Positivt driv.
    Du kan höra om det finns ett driv framåt i det första telefonsamtalet. Kandidaten kan först vara lite mer lågmäld och inlyssnande, men börjar hen ställa frågor och reflektera är det ett gott tecken. Visar nyfikenheten sig är det personens sanna vilja till jobbet. Jag tar reda på vad som lockar kandidaten att söka tjänsten. Fråga “Vad kan du bidra med, vad är din drivkraft?”. Be personen berätta och noterar hur personen säljer in sig.
  2. Genuinitet.
    Ta reda på i intervjun om personen är genuin och i sitt driv. Det är viktigt att personen är sig själv – försöker kandidaten vara något annat landar det inte rätt i längden.
  3. Förberedelser.
    Har kandidaten ett slarvigt skrivet cv? Hur väl förberedd är kandidaten inför intervjun? Har kandidaten tagit reda på vem som är chef och läst in sig på bolaget och branschen så är denne väl förberedd – och det är ofta en indikation på hur gärna personen vill ha jobbet. Kandidaten ska kunna motivera sina svar och ställa relevanta frågor tillbaka.