Rekrytering av

Account Manager

Att hitta rätt Account manager är en utmaning för de flesta företag. Visst går det att komma långt med nätverk, erfarenhet och kunskap, men det som skiljer SalesOnly från andra rekryterare är våra evidensbaserade metoder, specialistkunskaper och omfattande nätverk.
rekrytering-av-account-manager

Letar du efter en Account Manager?

Rekryteringsprocessen börjar med ett kravspecifikationsmöte där vi går igenom din organisation som helhet, marknadsläget, konkurrenter, tjänster, produkter och utveckling för att klargöra vilka behov kandidaten ska täcka – idag och i framtiden. På så sätt säkerställer vi att den nya medarbetare kan utvecklas med företaget.

Attrahera och rekrytera Account Manager med SalesOnly

När du letar efter en Account Manager förväntar du dig säkert en erfaren person med upparbetad kundstock som tar med sig rätt kunder in i bolaget. Men den personen sitter troligtvis redan på ett bra jobb idag och utmaningen är att ge hen incitament för att byta arbetsgivare. 

Högre lön eller bättre utvecklingsmöjligheter är bra motivationskrafter och det är viktigt bygga dialogen på nyfikenhet på det – inte kontakta kandidater som är missnöjda idag. På så sätt hittar du motiverade medarbetare som är på väg mot något – till exempel ett steg upp i karriären – snarare än ifrån.

 

Hyr en Account manager via vårt nätverk av kompetenta konsulter

Ett alternativ till att rekrytera en Account Manager kan istället vara att hyra in en konsult under tiden ni letar efter rätt kandidat. Att hyra en konsult är också ett praktiskt sätt att täcka en roll som Account Manager under en begränsad period som sjukskrivning eller föräldraledighet – eller medan ni expanderar ert säljområde. Genom att hyra en konsult kan ni snabbt ha en person på plats för att fylla rollen.

Stor erfarenhet av rekrytering inom försäljning

SalesOnly har lång erfarenhet av att rekrytera konsulter inom försäljning och vi vet att det är en krävande bransch med väldigt specifika krav. Vi hjälper er hitta en Account Manager som kan prioritera rätt bland ett stort antal kunder och samtidigt leverera resultat som tar er närmare era affärsmål. Vår erfarenhet av att rekrytera och hyra ut personal inom försäljning gör att vi är kan bedöma personlighet, kompetens och egenskaper. Stockholm, Göteborg eller Malmö – oavsett var ni befinner er får ni tillgång till kandidater ur vårt specialistnätverk.

Vi skapar skillnad med din rekrytering

I en bransch där allt går väldigt fort är det viktigt att rikta sig till en nischad aktör som har örat mot marken och hjälper er tillgodose de höga krav som ni har på er nya kollega. Inte bara genom vårt specialistnätverk av drygt 70 000 kandidater inom försäljning, utan vi tar lutar oss också på Mercuri Researchs evidensbaserade metoder. Genom att undersöka sälj- och köplogiker, snarare än bransch och titlar, hittar vi de individer som passar bäst i rollen. 

Rekrytera och hitta er nästa Account Manager via oss – välkommen att höra av dig!