Den stora handboken: att rekrytera inom sälj

Att rekrytera inom sälj är att rekrytera till en nyckelposition som har direkt påverkan på företagets resultat.