Hållbarhet som DNA

Långsiktigt värde genom hållbarhet

Bingo fotografering

Därför är våra rekryteringskonsulter certifierade inom hållbarhet

sustainability-certified

Hållbarhet är inte en trend, utan en affärskritisk faktor och nödvändig omställning i dagens näringsliv. För att fortsätta vara ledande inom evidensbaserad säljrekrytering, och samtidigt en trygg partner som står stadig i en föränderlig bransch, besitter alla SalesOnlys rekryteringskonsulter hållbarhetskompetens.

Genom att investera i hållbarhetsutbildning internt, investerar vi samtidigt i tillväxt och livslängd – vilket på sikt leder till organisatorisk framgång och relevans. Både för oss och för våra kunder.

Vår VD om hållbarhet

jennyberge-1

”Att stärka vårt engagemang och vår kunskap om hållbarhetens affärskritiska frågor ser vi som en självklar del av vårt DNA. För oss är certifieringen ett led i vårt åtagande att driva vår verksamhet på ett sätt som genererar ett långsiktigt värdeskapande, inte bara internt utan också för våra kunder.”

Jenny Berge - VD, SalesOnly

Wise Groups Sustainability Certification Training innebär

SalesOnlys rekryteringskonsulter har genomfört Wise Groups Sustainability Certification Training. Utbildningen ger varje rekryteringskonsult: 

  • Förståelse för central ESG-lagstiftning och -ramverk (CSRD och CSDDD).
  • Kunskap kring hur man bedömer betydelsen av olika hållbarhetsfrågor.
  • Kompetens att bygga hållbara företagsstrategier.
  • Verktyg för att identifiera påverkan, affärsmöjligheter och risker.
  • Metoder för att hantera och analysera hållbarhet i en organisation.

Vårt hållbarhetslöfte till dig 

Förutom branschens främsta rekryteringskonsulter inom evidensbaserad säljrekrytering erbjuder SalesOnly ett långsiktigt partnerskap med fokus på innovation och kvalitet. Kanske är det därför över 80 procent av våra kunder återkommer? 

Vi garanterar dig en rekryteringskonsult som: 

  • Är certifierad enligt Wise Groups Sustainability Certification Training.
  • Följer branschens högsta standarder för hållbarhet.
  • Bidrar med värde och ett långsiktigt tänkande.
  • Utbildad inom affärskritiska hållbarhetsfrågor kopplade till strategi, affärsrisker och möjligheter.
  • Står stadigt som trygg partner oavsett omvärld.

Erbjudande: Kompetensutveckling inom hållbarhet

kompetensutveckling-inom-hållbarhet

Med rätt resurser, vägledning och kunskap inom hållbarhet kan ditt företag nå större affärsnytta, lönsamhet och kundnöjdhet. Vi erbjuder stöd och kompetensutveckling i hållbarhetsarbetet genom introduktionskurser, fokusutbildningar och certifieringar. 

Utbildningarna ges i samarbete med SalesOnlys moderbolag Wise Group och hållbarhetsbyrån Beyond Intent.