Rekrytering

Ställ krav på din rekryterare: därför är bakgrundskontroller ett måste idag

Visste du att säljare är yrkesgruppen med högst andel avvikelser i samband med bakgrundskontroller? Det är ett resultat av att säljare generellt sett har ett mer riskbenäget beteende än andra yrkesgrupper. Därför är det en god idé att genomföra en bakgrundskontroll när du rekryterar säljare eller säljchef. Men hur går det till, och vad kan du som kund förvänta dig från SalesOnly? 

Minimera riskerna vid rekrytering med bakgrundskontroller 

Rekryteringsprocessen kan liknas vid ett pussel där varje del av valideringsstegen utgör en pusselbit. Tillsammans ger personlighetstester, referenser, intervjuer och bakgrundskontroller en bild kring vad du kan förvänta dig för typ av beteende från din framtida anställda. När du fattar beslut baserade på fakta och data istället för lösa antaganden får du en mer komplett bild av kandidatens beteenden och en verifiering på att hen är den hen utger sig för att vara.

Det är din kontext som avgör vad som är diskvalificerande. Se därför din rekryteringsprocess som ett tillfälle att utvärdera era eventuella riktlinjer och policys för avvikelser hos era medarbetare. 

Inom vissa organisationer, till exempel tillsynsmyndigheter, råder nolltolerans för avvikelser, medan andra organisationer har ett mer situationsanpassat förhållningssätt. Eftersom det är en tvärfunktionell fråga som berör både säljavdelningen och HR är det bra att tillsammans diskutera ämnet med din rekryteringskonsult som finns där för stöd och rådgivning under hela processen. 

Checklista: 7 viktiga egenskaper hos framtidens B2B-säljare Framtidssäkra din säljorganisation, baserat på aktuell forskning och önskemål från SalesOnlys kunder.      Gå igenom checklistan

Ditt företags kontext sätter gränserna

När rekryteringskonsulten hittar avvikelser hos kandidaten tar hen reda på tre saker: 

 1. Vad har hänt?
 2. När i tiden skedde det?
 3. Varför inträffade det?

Det kan finnas många olika anledningar till att en person hamnat i svåra situationer, men det finns även avvikelser (till exempel stöld från arbetsplatsen eller våldsbrott) som direkt leder till diskvalificering. Även mer ringa avvikelser som upprepats flera gånger kan säga något om hur kandidaten hanterar risker. 

Utifrån avvikelsens karaktär, frekvensen och allvarlighetsgraden ger rekryteringskonsulten dig en rekommendation. Även kandidaten uppmuntras att diskutera frågorna direkt med dig. Då får du själv höra kandidatens förhållningssätt och möjlighet att ställa eventuella frågor. Utifrån det underlaget kan du sedan ta ett mer välgrundat beslut. 

Hur går en bakgrundskontroll till?

Varje rekrytering SalesOnly gör avslutas med en bakgrundskontroll. Det är en förutsättning för att identifiera och eliminera mer riskbenägna kandidater. Därför behöver du som beställare inte göra något särskilt utan kommer att få resultatet av bakgrundskontrollen från din rekryteringskonsult när det är dags.

Redan första gången dina potentiella kandidater träffar din rekryteringskonsult så får de veta att en bakgrundskontroll kommer att göras. I den ingår vanligtvis kontroll av: 

 • Personuppgifter
  Är kandidaten den hen säger att den är? ToFindOut, SalesOnlys samarbetspartner, verifierar folkbokföringsadress och personnummer.

 • Juridiska spörsmål
  Har kandidaten anmärkningar i belastningsregistret? Eller har hen några pågående juridiska tvister?  

 • Ekonomisk situation
  ToFindOut gör en kreditupplysning för att ta reda på årsinkomst, om kandidaten har några betalningsanmärkningar eller skulder till Kronofogden. 
Exekutiva rekryteringar

Vid verkligt affärskritiska rekryteringar, till exempel för vd-roller, utökas bakgrundskontrollen till att även innefatta utbildningsmeriter, yrkeslivserfarenhet, bolagsengagemang samt medie- och internetbakgrund. 

Rekryteringskonsulten frågar i första mötet: “Finns det något i din historik som kan framkomma vid en eventuell bakgrundskontroll?”. Kandidaten kan då själv lyfta eventuella avvikelser och reflektera över vad det säger om hens förmåga att hantera risker och ansvar. 

I sista steget av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontrollen. Detta för att inte belasta kandidatens kreditvärdighet i onödan. Därefter hjälper rekryteringskonsulten dig som beställare att ta ställning till eventuella avvikelser innan ni går in i avtalsprocessen. Du har även möjlighet att själv diskutera med kandidaten. 

Vanliga frågor vid bakgrundskontroller i samband med rekrytering 

 • Kostar det extra att göra en bakgrundskontroll?
  Nej. SalesOnly gör bakgrundskontroller på alla sina kandidatförmedlingar och anser att det borde vara ett krav för alla i branschen. 

 • Uppfattar kandidaterna bakgrundskontrollen som integritetskränkande?
  Nej. Alla bakgrundskontroller sker i samförstånd med kandidaten som godkänner processen med bank-id. Rekryteringskonsulten är alltid fullt transparent med vilka uppgifter som kommer att kontrolleras.

 • Hur vet jag att allt gått rätt till?
  Vi samarbetar med ToFindOut som är branschledande inom bakgrundskontroller. De levererar faktaunderlag som din rekryteringskonsult hjälper dig tolka.  

Vill du också fatta rekryteringsbeslut baserat på data?

SalesOnlys tar en evidensbaserad approach i alla sina rekryteringar; från förstudier till slutleverans. Rekrytering är alltid ett risktagande, men genom att prioritera data över antaganden minskar du dem avsevärt. Påbörja din rekrytering nu och välj mellan någon av SalesOnlys 70 000 säljare.