Rekrytering, Affärsinsikter

AI i kompetensprofilen – 5 viktiga frågor när du rekryterar ny säljchef

Vem ska driva AI-omställningen på säljavdelningen egentligen? Du som planerar att rekrytera en ny försäljningschef sitter på en enorm konkurrensfördel: chansen att få in rätt AI-kompetens redan nu och därmed ta ledningen. Men vad måste du skriva i kompetensprofilen för att rekrytera rätt? Jenny Berge, vd på SalesOnly och K2 Search, ger rekommendationer till dig som behöver säkerställa att dagens säljavdelning möter framtidens krav.

En utmanande situation för Sveriges säljavdelningar 

I olika takt, och med olika framgång, kastar sig Sveriges säljorganisationer över AI-verktyg som ska effektivisera processer och förbättra kundvården. Men megaomställningen kantas av risker. Långt ifrån alla AI-verktyg möter kraven på kvalitet och säkerhet som många bolag har, och användarnas erfarenhet är fortfarande begränsad. Jenny utvecklar: 

– En AI behöver tränas på rätt data för att ge rätt resultat. Samtidigt är det många säljavdelningar som inte säkerställer att datainsamlingen görs på rätt sätt utan istället förlitar sig på den mänskliga faktorn och manuell inmatning. Då blir det lätt fel.

104 AI-verktyg och metoder för bättre rekrytering och kompetensutveckling  Lär dig mer om de mest uppskattade AI-verktygen bland rekryterande chefer.  Vilka av dem kan förenkla dina processer?    Identifiera rätt verktyg 

Sveriges säljavdelningar befinner sig därför i en helt avgörande övergångsperiod där den som hittar processer för att kvalitetssäkra datan som AI:n förlitar sig på kommer att ta ledningen. Och vad händer annars?

– Det enkla svaret: du går fel i din affär. I praktiken kommer du fatta felaktiga affärsbeslut. Till exempel skapar du marknadskommunikation som inte är grundad i verkliga kundsituationer, eller så lägger du för mycket tid på fel kunder.

Rekrytera rätt för att underlätta AI-omställningen

Att begära av säljchefen att hen ska kunna allt om AI är varken realistiskt eller nödvändigt. Istället behöver du hitta någon som har bra grundförståelse för AI, är nyfiken på utvecklingen och kan omsätta sina kunskaper i praktiken. I utbyte behöver hen en styrelse som är redo att backa och hjälpa till i det snabba förändringsarbetet. 

– Och kanske allra viktigast: hen måste ha emotionell intelligens! I en tid där vi går mer mot automatisering och högre effektivitet måste säljchefen ha ett autentiskt ledarskap och visa stor medmänsklighet. Först då kan du öka både välmående och tillväxt. 

5 viktiga AI-frågor att svara på inför rekrytering

Jenny delar de 5 viktigaste frågorna du måste besvara inför din nästa chefsrekrytering:

  1. I vilka delar av vår försäljningsprocess använder vi AI idag, och hur?
  2. Vilka utmaningar och risker har vi när det gäller att implementera och använda AI i vår säljprocess?
  3. Vilka delar av vår process kan och behöver vi förstärka med hjälp av AI
  4. Vilken typ av AI-kompetens behöver vi för att nå våra mål?
  5. Hur kan vi utbilda vårt team för att bättre använda oss av AI? 

Genom att kartlägga hur ni använder AI idag, samt vilka utmaningar och möjligheter ni kan räkna med i framtiden, säkerställer ni att er nya säljledare har rätt egenskaper och kompetenser för att leda säljavdelningen genom AI-omställning. 

En säljare, säljchef eller operativ vd med garanterat rätt kompetens

SalesOnlys rekryteringskonsulter arbetar efter evidensbaserade metoder, önskemål från kunder samt aktuella forskningsrön. Därför kan vi hjälpa dig hitta rätt kandidat utifrån din behov och tillväxtplaner. Hör av dig så hjälper vi dig ta fram en kompetensprofil!