Gästblogg

Den digitala revolutionen: En omvälvande era för affärsmodeller och tjänsteyrken

För första gången i den industriella historien står renodlade tjänstemannayrken på randen till att ersättas av teknologi. Den fjärde teknikrevolutionen accelererar en omställning som tidigare generationer av teknikskiften aldrig kunde matcha, och dess inverkan sträcker sig över alla branscher. Vi står inför ett paradigmskifte som är utan motstycke, med digitalisering och automatisering som omfattar allt från avancerad text- och bildbehandling till prediktiv analys och automatiserat beslutsfattande.

Detta teknikskifte är djupgående och går långt bortom den tredje teknikrevolutionen på slutet av 90-talet när internet gjorde sin entré. Det förändrar själva sättet värde skapas på. Företag och organisationer som inte anammar denna teknologi för att effektivisera sin verksamhet riskerar att försvinna.

Historiskt sett har företag alltid anpassat sig till ny teknologi för sin överlevnad, från ångmaskinens genombrott och framåt. Men den här gången är genomslaget av tekniken mycket större. Enligt Massachusetts Institute of Technology (MIT) är 75% av företagen beroende av artificiell intelligens (AI) för att överleva. MIT menar också att en strategisk satsning på digitalisering ger stora konkurrensfördelar:

 • Ökad produktivitet: AI och automatisering av rutinarbete frigör tid och resurser för att fokusera på mer komplexa och kreativa uppgifter.
 • Bättre beslutsfattande: Genom att utnyttja avancerad dataanalys och maskininlärning kan företag fatta snabbare och mer precisa beslut.
 • Ökad konkurrenskraft: Företag som är tidigt ute med att omfamna den fjärde teknikrevolutionen positionerar sig som ledare på marknaden.

Det är tydligt att vi står inför en omvälvande tid när det gäller arbetsliv och företagsstruktur. Den digitala revolutionen är här, och den förändrar allt. Frågan är inte längre OM vi ska anpassa oss till den, utan HUR vi ska göra det. Det är nu vi formar framtiden för vårt arbetsliv och våra företag.

Med AI kan vi samla in stora mängder data för att utveckla nya plattformar och attraktiva nya erbjudanden som också kan nå helt nya kunder. Med AI erhålls skalbara digitala affärsmodeller tack vare produktionen ”i molnet” i stället för genom människor eller maskiner.

”When we examine seven of the world’s eight highest valued corporations today referring to Apple, Amazon, Alphabet/Google, Microsoft, Tencent, Facebook, and Alibaba – they all have one thing in common that sticks out: They are all data-driven platform companies. This means that they are browsing on the 21stcentury’s thought and data/AI-driven business logic where thinking is the new production, data and information is the new raw materials, business concepts is the new services, and cooperation and co-creation are more important than ever within the ecosystem they are a part of.” – Källa: Kairos Future

AI erbjuder möjligheter att förbättra beslutsfattandet och effektiviteten i företag. Genom att analysera stora datamängder kan AI avslöja mönster och insikter som är omöjliga för människor att se, vilket ger företag stora konkurrensfördelar.

 

104 AI-verktyg och metoder för bättre rekrytering och kompetensutveckling Lär dig mer om de mest uppskattade AI-verktygen bland rekryterande chefer. Vilka av dem kan förenkla dina processer?   Identifiera rätt verktyg 

Vi kommer i grunden tvingas omvärdera våra affärsmodeller

Vi står inför en revolution som kommer att omforma våra företags affärsmodeller från grunden. Den mest uppenbara indikationen på hur artificiell intelligens (AI) påverkar företag är utvecklingen av nya tjänster som bygger på mjukvara och datadriven analys. Här handlar det om mer än bara effektivisering av resurser; det handlar om att omdefiniera hur vi skapar affärsvärde.

Ett område där AI gör sig särskilt gällande är natural language processing (NLP), vilket möjliggör analys av tal och text samt bild- och videoanalys. Tillsammans med en arsenal av statistiska funktioner kan vi nu upptäcka samband och trender som tidigare var otänkbara. Exempelvis kan vi förutsäga när något håller på att slitas ut och agera förebyggande för att undvika större skador. Samtidigt kan vi optimera resursanvändningen för att skapa mer hållbara affärsmodeller och öka spårbarheten.

Ett konkret exempel på AI:s effektivitet är inom sjukvården, där sjukhus använder AI för att förutse resursbehov baserat på data från intensivvårdsavdelningar. Hur ser beläggningen ut? Vilken vårdnivå behöver olika patienter? Denna insikt blir grunden för bättre resursallokering. Vid utvärdering visade det sig att AI hade en överlägsen förmåga att "gissa rätt" jämfört med personalen.

Andra områden som AI kommer att omvandla är marknadsföring och försäljning. Genom att använda AI och automation kan företag omstrukturera sig och skapa helt nya digitala affärsmodeller och innovationer för datadrivna och kundorienterade produkter och tjänster. Tekniken möjliggör det marknadsföring alltid har strävat efter - skapandet av individuellt anpassat material baserat på varje kunds unika behov och preferenser. Samtidigt ger den företagen ovärderlig insikt i sina kunders beteenden.

Framtiden är här, och den kommer att omforma vårt sätt att göra affärer. AI kommer att vara motorn som driver denna revolution, och företag som inte anpassar sig riskerar att hamna på efterkälken. Det är dags att omvärdera och omdefiniera våra affärsmodeller för en framtid där AI är en avgörande faktor bakom innovation och tillväxt.

Här exempel där AI redan används inom marknadsföring och försäljning:

 • Försäljning
  AI kan hjälpa säljare att prioritera leads och säljmöjligheter, göra mer kvalificerade prognoser och säkerställa att försäljningsteam aldrig missar en köpsignal. Hela säljsamtalet fram till bokat kundbesök kan idag göras av en AI robot. Dessutom kan AI avlasta säljarna från administrativt rutinarbetet som ger mer tid till aktiv försäljning. 

 • Kundservice
  Med intelligenta chattbottar får kunder svar på frågor och medarbetare får mer tid för att fokusera på komplexa problem.

 • Marknadsföring
  Med AI skapas djupare insikter om befintliga och potentiella kunder och vilka kanaler som är effektivast och när det är bäst att gå ut i kanalerna för specifika kundgrupper. 

 • E-handel
  AI möjliggör också att förutsäga vad en kund letar efter och föreslå kompletterande produkter baserat på insikter om den specifika kunden. 

 • Administration
  Eftersom AI är skapad för att hantera stora mängder information så kan AI med fördel användas för att skapa smartare arbetsflöden och för att optimera olika processer.

Det är inte omöjligt att säljarens roll som kontakt med i alla fall privatkunder kommer att vara helt ersatt av AI. Här är ett exempel när en Tesla AI bot leder en kund genom ett säljsamtal och avslutar samtalet med att boka in kunden för en provkörning:

 

AI och framtidens affärsmodeller handlar om effektivitet och kundnära innovation. I en tid där teknologin rusar framåt med hisnande hastighet har företag och organisationer en unik möjlighet att omforma sina affärsmodeller med hjälp av artificiell intelligens (AI). Det är inte bara en fråga om att effektivisera resursanvändningen, utan också om att skapa en mer kundcentrerad och relevansdriven försäljning än någonsin tidigare.

En viktig insikt är att vi som konsumenter inte alltid är villiga att betala samma pris för en tjänst som är helt datadriven jämfört med en tjänst där människor är involverade i processen. Här kommer AI:s förmåga att efterlikna mänskligt beteende in i bilden. Till exempel, när en AI-robot pratar med en potentiell Tesla-kund, kan den skapa illusionen av mänsklig interaktion. Även om det faktiskt är en människa som genomför säljsamtalet, kommer kundens uppfattning av priset att påverkas av det faktum att en AI kan utföra samma arbete.

De flesta företags traditionella affärsmodeller är ofta linjära och inriktade på att öka vinsten eller minska kostnaderna med relativt små marginaler, vanligtvis 5–10 procent. Men datadrivna affärsmodeller har en helt annan ambition - att skapa värde som är minst 10 gånger större än dagens. Det är en spännande utmaning, men det finns en kritisk aspekt att beakta: kundens upplevelse.

När kunderna möter en maskin i stället för en människa sjunker det upplevda värdet och prissättningsmodellen bör reflektera detta faktum. Kunden är ofta beredd att betala mindre för en helt digital kundupplevelse jämfört med när mänsklig interaktion är en del av upplevelsen och det räcker att vi vet att tjänsten kan utföras av en robot för att värdet av tjänsten ska minska. Vi värderar helt enkelt maskinens insats lägre än människans insats.

Den framtid där AI och datadrivna affärsmodeller dominerar är här. Det är dags för företag att tänka om, att omfamna effektiviteten och innovationen som AI kan erbjuda samtidigt som man förstår kundens behov och preferenser. Framtidens affärsmodeller är inte bara datadrivna, de är också kundcentrerade och håller ögat på den föränderliga dynamiken mellan teknologi och mänsklig interaktion. Det är där framgången ligger i denna nya era av affärsutveckling.

Omställning i arbetslivet: AI:s inverkan på hur vi värderar kompetens

”Om vi utvecklar människan som en enbart en resurs i fackkunskap, ja då utbildar vi människor som tävlar direkt mot maskin och det slaget kommer människan inte att vinna.” – Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan

Teknikomställningen driver efterfrågan på helt nya kompetenser som förmår att skapa nya värden och affärsmodeller i digitaliseringens och automatiseringens spår.

I den nya ekonomin kommer AI inte bara att förändra det sätt på vilket vi arbetar, utan också det arbete vi gör. Med automatisering och maskininlärning kan AI ta över rutinmässiga uppgifter, vilket frigör tid för anställda att fokusera på mer strategiskt och kreativt arbete. AI kommer att ersätta vissa jobb, men det kommer också att skapa nya typer av arbete som vi knappt kan föreställa oss idag.

McKinsey Sverige har i en genomlysning av arbetsmarknaden i Sverige kommit fram till att hälften av de uppgifter som utförs av människor på svenska arbetsplatser skulle kunna automatiseras – med hjälp av teknik som redan finns.

Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs spår i sin nyligen publicerade rapport att 300 miljoner heltidstjänster globalt kan påverkas av AI. Bara i USA spås två tredjedelar av alla jobb i olika utsträckning påverkas av tekniken.

Vi kunde för en tid sedan läsa nyheten att spelföretaget Mindark i Göteborg säger upp nästan hälften av sina anställda för att ersätta dem med AI-robotar.

 • Uppsägningarna berör främst de som arbetar med att bygga spelvärldar, totalt 25 tjänster.
 • Företagets vd säger att AI kommer att effektivisera arbetet och möjliggöra framtida aktieutdelningar.

Allt som kan automatiseras och/eller digitaliseras kommer att ställas om och yrken som helt nyligen sågs som framtidsyrken har redan passerat "bäst-före-datum". Därmed förändras också affärsmodeller i grunden eftersom vi kommer att värdera kostnaden för produktion på nya sätt. 

Uppskilling och Reskilling behöver erbjudas till i genomsnitt 70% av alla anställda fram till år 2025 om verksamheter vill accelerera i takt med tekniken. De förmågor som kommer att efterfrågas mest i omställningen är kritiskt tänkande, analytisk förmåga, komplex problemlösning, relationsskapande/EQ, självledarskap, flexibilitet och aktivt eget lärande. Ingen av dessa förmågor är kopplade till akademiska examen utan relaterar till egenskaper, beteenden och attityd.

I Konjunkturrådets rapport för 2023, Strukturomvandling på svensk arbetsmarknad: konsekvenser och policyåtgärder, har fyra svenska nationalekonomer undersökt hur arbetsmarknaden i Sverige kommer att utvecklas.

AI omnämns särskilt då den väntas slå något annorlunda än vad tidigare tekniksprång gjort. AI-teknologi väntas ersätta fler tjänstemannajobb och därmed påverka fler högutbildade personer än vid tidigare teknologiskiften.

Jobb som kan ersättas av AI:

 • Kundtjänstrepresentanter - AI-baserade chattbotar och röstassistenter kan hantera många enklare kundförfrågningar, vilket minskar behovet av mänskliga kundtjänstrepresentanter.
 • Självbetjäningskassor och automatiserade betalningssystem minskar behovet av kassapersonal.
 • Datainmatare - AI kan automatisera uppgifter som tidigare krävde manuell datainmatning och därmed minska antalet anställda som behövs för att utföra uppgiften.
 • Banktjänstemän - AI kan automatisera många banktjänster, såsom kreditbedömningar och kontoöppningar, vilket minskar behovet av banktjänstemän.
 • Jurister - AI-baserade program kan utföra uppgifter som tidigare utfördes av jurister, såsom dokumentanalys och rådgivning, vilket minskar behovet av mänskliga jurister.

Jobb som kan förenklas av AI:

 • Dataanalytiker - AI kan hjälpa till att analysera stora mängder data, vilket kan minska den tid det tar för dataanalytiker att dra slutsatser och ta beslut.
 • Läkare - AI kan användas för att analysera medicinska bilder och uppgifter, vilket kan underlätta läkares diagnostiska beslut och minska felbedömningar.
 • Transportarbetare - AI-baserade system kan användas för att optimera rutter och fordonsscheman, vilket kan minska arbetet för transportarbetare och minska bränsleförbrukningen.
 • Journalister - AI-baserade verktyg kan hjälpa till att automatisera uppgifter som sökning och sammanställning av nyheter, vilket kan spara tid för journalister och underlätta deras arbete.
 • Rekryterare - AI-baserade system kan användas för att screena CV och matcha kandidater till jobb, vilket kan minska tiden som rekryterare lägger på administrativa uppgifter och öka effektiviteten i rekryteringsprocessen.

Jobb som kan ersättas av AI på längre sikt:

 • Redovisning - AI kan automatisera bokföringsprocessen och eliminera behovet av manuell hantering av finansiella transaktioner.
 • Apotekare - AI kan hantera distribution av mediciner, vilket minskar behovet av apotekare.
 • Städare - Robotar och autonoma enheter kan användas för att städa och underhålla fastigheter, vilket minskar behovet av mänskliga städare.
 • Chaufförer - Självkörande fordon kan ersätta mänskliga chaufförer inom transportbranschen.
 • Forskare - AI kan hjälpa till att utföra uppgifter som tidigare utfördes av forskare, som dataanalys och experiment, vilket kan minska antalet anställda inom forskning.

Den extremt snabba utvecklingen inom tekniken har redan resulterat i kortare halveringstid på det vi betecknar som akademisk kunskap. Halveringstiden för kunskap är 5 år, tekniska färdigheter 2,5 år och viss AI-kunskap så kort som ett par veckor.

En megaomställning när maskinerna kommer med full fart

”85% of jobs that exist in 2030 haven’t been invented yet” – Institute for the Future (IFTF)

Teknologins ständiga framfart sätter igång en omvälvande förändring i arbetslivet, där vissa yrken blir överflödiga medan andra skapar helt nya möjligheter. Mellan åren 2025 och 2030 står vi inför en gigantisk omställning av hur vi producerar värde och därmed en omtolkning av hela prissättningsmodellen.

Användningen av AI och avancerade algoritmer breder ut sig exponentiellt och vi är mitt i en omvälvande tid när det gäller affärsmodeller och tjänster. Det som kan automatiseras eller digitaliseras kommer att värderas lägre, medan det som enbart kan utföras av människan kommer att bli allt mer värdefullt. Enligt McKinsey Global Institute kommer år 2025 lika mycket arbete att utföras av människa som av maskin. Vidare menar McKinsey att generativ AI årligen kan skapa värden på mellan 2,6–4,4 biljoner USD. Som jämförelse uppgick Storbritanniens totala BNP för 2021 till “endast” 3,1 biljoner USD. Boomen inom AI-generering har vänt upp och ner på både forskningen och utvecklingen.

De kommande åren, mellan 2025 och 2030, kommer flera sektorer och yrken att konkurrensutsättas med AI. De branscher som kommer att drabbas först är de med rutinmässiga uppgifter som är liknande över olika nationer, vilket gör det möjligt att skala upp användningen av AI i sina egna verksamheter för större bolag. Det är inte att förvänta att företag utvecklar sin egen AI enbart för den svenska marknaden under denna period. Istället kommer nischade AI-baserade molntjänster att göra det möjligt för mindre aktörer att ta del av kommersiell AI. När AI väl är integrerat i affärsmodellen blir det näst intill omöjligt för andra aktörer i samma bransch att konkurrera utan tillgång till AI.

Som alltid är det de företag och individer som är i framkant och förbereder sig som kommer att accelerera mest under dessa tider av disruptiva omvandlingar. Styrelser har en nyckelroll i att agera proaktivt och utveckla sina organisationer i takt med de megatrender och förändringar som påverkar deras affär. Det är avgörande att kompetensen i styrelserummet matchar de nya utmaningar som företagen står inför. Framtiden är här, och den som är redo för den kommer att stå starkast i den kommande omvälvningen.

Allteftersom maskinerna ersätter oss i yrken baserade på rena fackkompetenser, så behöver människor i stället utvecklas med både tvärfunktionella erfarenheter och erfarenhet från best-practice i olika branscher samt utrymme för mellanmänsklig interaktion, innovation och kreativitet för att skapa de särskiljande värden maskiner inte förmår att skapa.

Styrelsearbete är dock ett verkligt framtidsyrke som inte går att ersätta med AI. Staten kommer nämligen alltid att utkrävas ett personligt ansvar av fysisk person för brott och brister i bolagsstyrningen.

För bolagets bästa

Marlene Jegeborn

Marlene Jegeborn har lång historik i ägardrivet bolag som ägare och VD, med extern styrelseordförande. Idag arbetar hon som konsult i ägarfrågor, driver styrelseutbildning och är VD-stöd i egen verksamhet under varunamnet BoardXpress®️.