Affärsinsikter, Lågkonjunktur

Säljchefens checklista i lågkonjunktur – hur förberedd är du?

När du öppnar månadsmötet är det med en klump i magen. Lågkonjunkturen står för dörren och du vet att dina säljare behöver dig mer än någonsin. Det räcker inte att vara en bra säljchef – du behöver också vara en bra ledare. Men hur är man det i en tid som präglas av ekonomisk instabilitet och ovisshet?

Det är nu dina ledaregenskaper sätts på prov 

När marknaden är orolig ändras kraven från ledningen snabbt och du som säljchef har många munnar att mätta. Det är svårt att vara tydlig, transparent och positiv mot dina medarbetare när stressen slår till, men om du agerar smart, snabbt och stöttar säljarna kan ni fortsätta ta marknadsandelar.

Guide   Lågkonjunktur: Så fortsätter du sälja trots oro på marknaden Läs nu

6 saker alla säljchefer måste göra under lågkonjunktur 

1. Kom ihåg de mjuka värdena 

Det räcker inte att vara en bra chef; du behöver också vara en närvarande ledare som lyssnar och hjälper säljarna att uppnå sina mål. Men i förändringsprocesser är det lätt att bortprioritera mjuka värden som till exempel teamkänsla och istället gå in i en chefsroll som fokuserar enbart på siffror och prestation. 

Stirra dig därför inte blind på statistiken du får in eller rapporter som ska levereras trots att ledningen stressar dig. Hur mår dina medarbetare? Vad behöver dina säljare och teamet? Det är människor som skapar resultaten!

2. Bygg tillit genom transparens 

Hindra impulsen att dra dig undan trots att du inte har bra svar på alla säljarnas frågor om vad som kommer hända framöver på bolaget. När du undviker de tuffa diskussionerna börjar det snackas i korridoren och gruppchatten istället. 

Föregå därför med gott exempel och var informativ, transparent och inkluderande istället. Det är okej att du inte vet allt – så var ärlig med det. Det skapar tillit till ditt ledarskap.

3. Sprid framgångstro 

Positiv energi smittar av sig. Du kommer långt med ett optimistisk förhållningssätt som uppmuntrar samsyn. Fortsätt planera teamaktiviteter, AWs och medarbetarsamtal. Genom att stärka teamkänslan säkerställer du att hela laget jobbar mot samma mål.

4. Bryt gamla tankemönster 

I otrygga tider är det lätt att fastna i ett inifrån och ut-tänk och prioritera upplägg som varit framgångsrika tidigare. Men gamla spelregler kanske inte längre gäller eftersom köpbeteendet ändras under en lågkonjunktur. 

Tänk istället tvärt om och uppmuntra dina säljare att göra detsamma. Vad kan ni göra annorlunda idag som möter kundens nya behov?

5. Hämta inspiration från andra 

80% av säljarnas tid behöver dedikeras till kundorienterade aktiviteter, men uppmuntra dem att lägga resten av tiden på att lära sig från andra. Vilka säljare i och utanför företaget presterar bra just nu? Hämta inspiration från deras tekniker och uppmuntra till kunskapsdelning inom teamet. Uppfinn inte hjulet!

6. Uppmuntra självledarskap 

Säljare med entreprenörsglöd drar ifrån när marknaden är osäker. De väntar inte på att problemen bara ska lösa sig utan skapar nya möjligheter. Motivera därför dina medarbetare till att ta egna initiativ och hitta nya lösningar. När du visar att det är okej att testa nya metoder skapar du en kultur där säljarna kämpar lite hårdare när affärerna inte kommer in av sig själv. Kan de till exempel använda sin egen LinkedIn för att hitta nya kontakter till referensförsäljning? Eller skapa nya paketeringar? Lyssna och stötta!

Sammanfattning 

Att vara chef i lågkonjunktur är inte enkelt. Du har inte svaren på alla frågor du får men det finns mycket annat du kan göra för att stötta dina säljare. Genom att skapa en trygg miljö men samtidigt uppmuntra och utmana kan du föregå med gott exempel och fortsätta växa. Här är en kort sammanfattning av de 6 viktigaste sakerna du behöver göra:

  1. Ta hand om dina medarbetare. Det är människor som skapar resultaten.
  2. Var ärlig. Det bygger förtroende för ditt ledarskap.
  3. Ha ett positivt mindset. Din energi smittar av sig. 
  4. Tänk om! Nya problem löses sällan med gamla metoder.
  5. Sök inspiration. Vilka säljare levererar just nu och varför? 
Vill du ha fler tips på hur du fortsätter sälja i otrygga tider? I guiden Lågkonjunktur – så fortsätter du sälja trots oro på marknaden får du lära dig vad som krävs för att säljavdelningen ska fortsätta ta marknadsandelar när marknaden är orolig.