Affärsinsikter

Säljare – viktigaste positionen i en organisation

Om vi granskar ett bolag, vilket som helst så kommer 100% av det bolagets intäkter från försäljning. I någon form. Innebär inte det då att rekrytering av olika säljfunktioner är avgörande för ett bolag? På alla olika operativa och strategiska försäljningsnivåer?

Kanske är detta ett provocerande påstående för någon – Att säljfunktioner skulle vara så viktiga. Frågan är varför det skulle provocera? Ett bolags tjänster och produkter måste säljas in, på ett eller annat sätt. Problem och behov behöver alltid lösas hos kunder. Det som är intressant att diskutera är HUR!

Idag lever vi i en värld som i oerhört snabb takt digitaliseras. Tekniken möjliggör automatisering av många funktioner och tjänster i bolag. Det gäller även vissa säljfunktioner.

I framtiden kommer dock 100% av ett bolags intäkter att fortsätta komma från försäljning. Frågan är som sagt hur? Det är en av alla frågor vi driver för att följa, men också vara med och påverka och driva förståelsen för. Dels med utgångspunkt i vår partner ProSales forskning och faktabaserade research inom försäljning. Dels baserat på vår egen samlade erfarenhet och de dialoger vi för varje dag med Sveriges företag och kandidater inom försäljning. Vi får en massiv insyn i olika branscher och bolag. Vi får också en massiv insyn i vad olika säljfunktioner på olika nivåer säger. Hur de ser på framtidens affärer.

Det blir ett väldigt bra nutida och framtida instrument att navigera efter. Ingen sitter inne med konkreta svar kring hur framtidens försäljning kommer bedrivas. Vi ser däremot tydliga tendenser i våra många dialoger och rekryteringar.

Vad ser du för förändringar, trender och tendenser inom försäljning i din bransch?

/Anna-Maria Engdahl, regionchef SalesOnly Göteborg