Affärsinsikter

Vad är egentligen den viktigaste punkten att tänka på i jakten på framtidens talanger?

Begreppskalibrera! Om ni ska, på riktigt, konkurrera om de bästa talangerna på marknaden för just er affär krävs ett gediget och tydligt varumärke. Ett genuint varumärke som är transparent och lever som man lär. Som upplevs på samma sätt som det man lovar och uttrycker på sina hemsidor och i social media kanaler.

Hur gör man det då?

Det finns många vägar till detta, men en sak är säker – man ska inte göra det själv! Det krävs ett stort mått av självinsikt och ärlighet i ett sådant arbete.

Vi har två favoritmodeller som man kan använda sig av. Den ena är ProSales ”SALES EXCELLENCE MODELLEN” och den andra är ARUBA.

Med hjälp av Sales Excellence – modellen kan du enkelt sortera vilken typ av struktur du behöver sätta upp i din organisation för att stödja din affär. Läs mer om ProSales och modellen här!

Med hjälp av ARUBA har du ett stöd i att sortera:

  • Attrahera medarbetare med rätt kompetens.
  • Rekrytera medarbetare som matchar nuvarande och framtida kompetenskrav
  • Utveckla befintliga medarbetare och ledare så att de klarar dagens arbetsuppgifter och morgondagens utmaningar.
  • Behålla verksamhetskritiska talanger och nyckelpersoner.
  • Avveckla medarbetare som inte längre kan eller vill bidra.

Börja arbetet genom att fundera över vad som krävs inom respektive område för lyckas med verksamhetens mål. Inom vilket/vilka områden finns det utmaningar? De områden ni kommer fram till kan betraktas som era strategiska fokusområden. Glöm inte att stämma av med cheferna att de delar HR:s uppfattning om vilka områden som borde prioriteras. När det råder samsyn kan HR fortsätta att definiera vilka aktiviteter som krävs för att utveckla verksamheten åt rätt håll.

Ett kalibreringsprojekt kommer att ta tid och när man börjar titta på det, är det väldigt många delar av att driva verksamhet som är lite mer komplex än vid första anblicken. Så sätt av tid för att verkligen gå igenom alla aspekter.

När ni börjar få en vision och bild av ert företag, involvera nyckelmedarbetare i din verksamhet för att få feedback. Eller ännu hellre, ha dem med i processen redan från början! Vi har mött väldigt få verksamheter där VD:n har samma bild av arbetsmiljön som receptionisten. Att verkligen förstå hur det är att jobba hos er är nyckeln!

När ni gjort analysen har ni underlag för att sätta ihop ett attraktivt medarbetarlöfte och även en plan för hur ni ska hantera den viktigaste och många gånger, dyraste resursen ni har, det vill säga den mänskliga!

Läs också vår blogg om hur du attraherar Millenials till ditt företag!

 

Vill du ha hjälp? Hör av dig till oss!