Affärsinsikter

Sluta gotta dig!

Vilka frågor ska du ställa under intervjusituationen?

Svaret är mycket enkelt. Du ska fråga efter de saker som du behöver veta för att kunna göra en relevant bedömning huruvida personen är lämplig för rollen eller inte. Fundera över för vem du ställer frågan, för personen framför dig eller bottnar frågan egentligen i din egna personliga nyfikenhet? Grundregeln är att aldrig fråga efter något där det finns risk att du inte skulle kunna hantera svaret. Vad händer exempelvis om du börjar ställa en massa frågor kring en persons uppväxt och så visar det sig att personen varit med om trauman och bryter ihop? Eller om du frågar en massa privata frågor kring en persons kärleksliv och borrar hål i hjärtat på någon som just blivit lämnad? Har du beredskap för för att hantera dessa situationer? Kanske har du kompetens men har du tid? Såklart är det ett gränsland och det viktiga är att vi som intervjuar människor har fingertopskänsla. Vi ska ju samtidigt bilda oss en uppfattning om personen och mycket grundas tidigt i livet – känn dig därför för, ställ öppna frågor och låt personen framför dig få berätta själv och brodera ut så mycket denne önskar.

Hur vi har det privat avspeglar också hur vi är på jobbet i mångt och mycket. Därmed inte sagt att man inte ska få ställa svåra eller obekväma frågor – men tänk dig för innan du frågar för mycket, rätt som det är så trycker du på den där knappen som får någons tillvaro att rubbas totalt och då är det också du som ska ta hand om det.