Affärsinsikter

Så fixar vi jobben: Våga fråga!

Vi har hört det förr. Det viktigaste av allt är att fler kommer in på arbetsmarknaden – att efterfrågan matchas med tillgången av kompetens. Ingrid Höög, VD på Wise Professionals och Ulrica Ekeroth, VD på SalesOnly, är experter på att matcha arbetstagare med arbetsgivare. Vad är deras tankar om arbetsmarknaden?

– Framtidens arbetsmarknad är redan här, säger Ingrid. Den så kallade ”frilansekonomin” innebär att de anställda ställer högre krav på rörlighet, på att utvecklas och stimuleras. Det är en beteendeförändring som finns i alla generationer och nu råkar sammanfalla med arbetsgivarnas ökade behov av att få in rätt kompetens snabbare. Tydligast syns det nog bland 90-talisterna som inte förväntar sig livslånga anställningar och som framförallt vill komma in i rätt sammanhang där de får bidra och ha kul på jobbet. Det går före trygghet och status.

Rekrytering är strategisk slitgöra

– Rekrytering är ”slitgöra” inom HR processerna, säger Ulrica. Det är hårt arbete som kräver mycket tid och närvaro av dig som människa. Fantasi, intelligens, uthållighet. Ibland undrar jag om inte rekryterare borde ha debriefing efter alla kontakter, precis som ambulanssjukvårdare eller socialarbetare får.

I ljuset av hur viktigt ”employer branding” har blivit borde arbetsgivare tänka till en extra gång innan de väljer en snabb och billig väg för att tillsätta en tjänst, fortsätter Ulrica.

– När det handlar om att hitta rätt människor så får vi inte underskatta själva mötet där mänsklig erfarenhet, intuition och omdöme spelar stor roll – även om det måste finnas en strukturerad process. För vad är egentligen dyrast? En grundligt genomförd rekrytering som kostat några extra mantimmar eller en felrekrytering? Vi får inte automatisera ihjäl oss och tappa hantverket. Teknik kan användas i vissa skeden men vi kan inte rationalisera bort vissa kvalitativa delar av processen.

Kandidatupplevelsen viktig för varumärket

Ingrid kan inte nog understryka behovet för arbetsgivarna att marknadsföra sig som just arbetsgivare. Den sidan av ett varumärke blir allt viktigare.

– En undersökning vi gjort visar att bara en tredjedel av de som precis genomgått en rekryteringsprocess skulle rekommendera andra att söka jobb hos samma arbetsgivare. Arbetsgivarna missar alltså att skapa en positiv bild av sig själva hos två tredjedelar av kandidaterna. Det finns även undersökningar som visar att en majoritet av de arbetssökande delar med sig av negativa kandidatupplevelser. Det är direkt skadligt för varumärket att inte eftersträva en positiv kandidatupplevelse, säger hon. I många fall agerar företag som om de hellre marknadsför sig mot de som går förbi på gatan – de som är inne i butiken glömmer man.

Våga fråga!

Både Ulrica och Ingrid är inne på att det krävs en attitydförändring. Konvention och omedvetna fördomar skapar ett mind-set som förhindrar oss att ta tillvara på människors verkliga kompetens och drivkraft.

– Varför är vi till exempel så handfallna i att ta tillvara på den kompetens och färdigheter som kommer in med våra invandrande arbetssökande, undrar Ingrid. Toleranströskeln för vad som är en rimlig tidsgräns för att få visa sin kompetens är på tok för hög – minimum två år. För oss som jobbar med rekrytering låter det som väldigt lång tid. Vi borde intressera oss mer för vad dessa individer kommer med för kunskaper och erfarenheter. Vi måste våga fråga! Att språket skulle vara en barriär blir allt mer överspelat i en så internationaliserad ekonomi som vår. Sverige, och Norden, skulle verkligen kunna bli the region of opportunity om vi bara bytte perspektiv och såg de som nu anländer hit som en resurs och inte en belastning. Sverige är ett litet land och ett litet språk. Om kompetens, attityd och färdigheter i övrigt finns på plats så kan den nyanställde komplettera med kunskaper i svenska språket under resans gång. Det finns en hel professionell bransch som arbetar med personbedömning och rekrytering – varför utnyttjas inte den mer i allt prat om matchningsproblemantik? Använd oss!

Ulrica Ekeroth avslutar:

– Kanske har vi ett annorlunda perspektiv just eftersom vi är rekryteringsspecialister. Vår uppgift är aldrig att värdera, utan att bedöma och matcha. Så vi är vana vid att fråga: Vem är du? Vad vill du? Vad kan du? Det är en central del av det hårda arbete som det innebär att hitta rätt plats för rätt person. Ett arbete som är slitigt, men alltför viktigt för att lämnas ogjort.