workshop-strategiskt-samarbete-for-okad-lonsamhet

WORKSHOP - SALESONLY & MERCURI INTERNATIONAL

Strategiskt samarbete för ökad lönsamhet

Plats
House of Wise, Linnégatan 87, 115 23 Stockholm

Sales Excellence börjar i ledningsgruppen

Varför är det så svårt för många av Sveriges säljorganisationer att samarbeta tvärfunktionellt? Svaret är oftast enkelt: gamla vanor. Men i ett marknadsläge där kundkraven förändrats mycket på kort tid räcker det inte att vara bra på att sälja. Ni behöver skapa en kultur av samarbete mellan teamen. Men hur?

Denna workshop vänder sig till dig i chefsposition och som är ledningsgruppsmedlem. Du kommer kartlägga dina kunders köplogik (vad dina kunder vill köpa och hur de vill köpa det) samt diskutera hur ni måste samarbeta internt för att möta deras krav. Teori varvas med praktik och du deltar i en grupp med andra som besitter samma utmaningar.  

SalesOnly och Mercuri International kombinerar sina årtionden av evidensbaserad erfarenhet för att rusta säljorganisationer med marknadens viktigaste insikter. Med en gemensam vision – att stärka Sveriges säljorganisationer – bjuder vi in så många som möjligt ur din ledningsgrupp till en workshop som förbättrar era interna samarbeten från grunden.

Är detta en workshop för din ledningsgrupp?

Om ni behöver fördjupa er förståelse för kundernas köplogik och samtidigt förbättra samarbetet mellan era olika avdelningar är detta rätt workshop för er. Med hjälp av Sales Excellence-ramverket identifierar ni tillsammans var ni arbetar i silos och drar slutsatser om hur ni går mot en mer säljande organisation där säljkåren sitter i förarsätet.

Workshopen hjälper er att

  • Matcha kundernas köplogik med olika former av säljledarskap och operativ försäljning
  • Se sambanden mellan vad och hur era potentiella kunder köper
  • Avgöra hur ni ska styra era resurser för att nå önskade säljresultat
  • Använda Sales Excellence-disciplinerna för att gå vidare i ert förändringsarbete
  • Se hur olika förändringsinitiativ inom försäljning påverkar olika avdelningar på företaget

3 vanliga frågor

1. Hur ska vi hinna detta, vi har redan fullt upp?

Tänk långsiktigt. Försäljning är inte en isolerad händelse utan hela ledningsgruppens angelägenhet. Ju bättre ni förstår vilken sorts samverkan som krävs för att möta kundens köpkrav – desto enklare kan ni få processer på plats som sparar tid och ökar lönsamheten.

2. Vilka borde följa med?

Alla i ledningsgruppen som har ett direkt eller indirekt ansvar att driva intäkter genom försäljning. Utöver säljchef och marknadschef har ni mycket att vinna på att även produktionschef, driftchef, servicechef och vd är med. 

3. Tänk om någon av mina konkurrenter är där? 

Om den situationen uppstår kommer ni givetvis inte att dela bolagskänslig information med varandra utan placeras i olika smågrupper

En workshop som hjälper er matcha kundens köplogik 

Med decennier av samlad erfarenhet inom försäljning kombinerar SalesOnly och Mercuri International evidensbaserade insikter, best practices och praktiska verktyg för att erbjuda en workshop i strategiskt samarbete som är både djupgående och omedelbart användbar för dig i företagets ledningsgrupp.

Jenny Berge

Jenny Berge, vd på SalesOnly och K2 Search samt styrelsemedlem i Brilliant Future AB, hjälper Sveriges starkaste varumärken att bygga högeffektiva, tvärfunktionella säljorganisationer.
jennyberge

Anders Karlström

Anders Karlström, Senior Sales Consultant på Mercuri International, har gedigen erfarenhet av att hjälpa internationella kunder av att transformera sin försäljning på strategisk och operativ nivå.

Anders Karlström