ahsell-2

Forskningsrapporten

The Future State of Sales Skills

christian-berner

Resultat av forskningsstudie

Vilken kompetens saknar dagens säljorganisationer? Och vilka säljegenskaper kommer att efterfrågas i framtiden? SalesOnly har i samarbete med Mercuri international research undersökt kompetensgapet hos säljorganisationer idag och kartlagt vilka kompetenser och säljegenskaper som kommer att efterfrågas på marknaden i framtiden. Resultatet har sammanställts i forskningsrapporten The Future State of Sales Skills.

dfds

Så tänker företagsledare kring B2B-försäljning

I rapporten presenteras resultatet av en forskningsstudie där över 1000 globala företagsledare från ett brett spektrum av branscher medverkat.

Rapporten ger dig kunskap om globala trender inom B2B-försäljning och kan stötta ditt företag i utvecklingen av en långsiktigt hållbar säljorganisation.

hp

Du får bland annat svar på frågor som:

  • Hur omfattande är kompetensgapet i dagens marknad- och säljorganisationer?
  • Vilka är orsakerna bakom kompetensgapet?
  • Vilka kompetenser är det säljorganisationer saknar och vilka kompetenser kommer att efterfrågas i framtiden?
  • Hur planerar företag att agera för att öka kompetensen i sina säljorganisationer?

Viktig information!

Det pågår löpande bedrägeriförsök mot användare av tjänster på internet och just nu är det mycket aktiviteter kring olika kommunikationsplattformar där bedragare utger sig för att komma från oss på SalesOnly.

Vi vill betona att vi på SalesOnly aldrig kommer att använda tjänster såsom WhatsApp, Telegram, Apple iMessage, Instagrams direktmeddelanden, Facebook Messenger eller SMS för att initiera kontakt med våra intressenter. Vi kommer heller aldrig att be er om känslig information via dessa kanaler.

Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor!