ahsell-2

Forskningsrapporten

The Future State of Sales Skills

christian-berner

Resultat av forskningsstudie

Vilken kompetens saknar dagens säljorganisationer? Och vilka säljegenskaper kommer att efterfrågas i framtiden? SalesOnly har i samarbete med Mercuri international research undersökt kompetensgapet hos säljorganisationer idag och kartlagt vilka kompetenser och säljegenskaper som kommer att efterfrågas på marknaden i framtiden. Resultatet har sammanställts i forskningsrapporten The Future State of Sales Skills.

dfds

Så tänker företagsledare kring B2B-försäljning

I rapporten presenteras resultatet av en forskningsstudie där över 1000 globala företagsledare från ett brett spektrum av branscher medverkat.

Rapporten ger dig kunskap om globala trender inom B2B-försäljning och kan stötta ditt företag i utvecklingen av en långsiktigt hållbar säljorganisation.

hp

Du får bland annat svar på frågor som:

  • Hur omfattande är kompetensgapet i dagens marknad- och säljorganisationer?
  • Vilka är orsakerna bakom kompetensgapet?
  • Vilka kompetenser är det säljorganisationer saknar och vilka kompetenser kommer att efterfrågas i framtiden?
  • Hur planerar företag att agera för att öka kompetensen i sina säljorganisationer?