Guide

Rapport: The Future State of Sales Skills

Ladda ner guiden

SalesOnly har i samarbete med Mercuri International Research undersökt kompetensgapet hos säljorganisationer idag och kartlagt vilka kompetenser och säljegenskaper som kommer att efterfrågas på marknaden i framtiden. Resultatet av studien presenteras i denna rapport.

RESULTAT AV STUDIE


Vilken kompetens saknar dagens säljorganisationer? Och vilka säljegenskaper kommer att efterfrågas i framtiden?

I rapporten presenteras resultatet av en forskningsstudie där över 1000 globala företagsledare från ett brett spektrum av branscher medverkat.

Rapporten ger dig kunskap om globala trender inom B2B-försäljning och kan stötta ditt företag i utvecklingen av en långsiktigt hållbar säljorganisation.

Du får bland annat svar på frågor som:

  • Hur omfattande är kompetensgapet i dagens marknad- och säljorganisationer?
  • Vilka är orsakerna bakom kompetensgapet?
  • Vilka kompetenser är det säljorganisationer saknar och vilka kompetenser kommer att efterfrågas i framtiden?
  • Hur planerar företag att agera för att öka kompetensen i sina säljorganisationer?