Affärsinsikter

Vill vi göra affärer med en robot i framtiden?

Vi är mitt inne i en kraftig och omvälvande digitalisering av arbetsmarknaden. Om 20 år kommer troligtvis 53% av alla arbeten att ersättas av digitala automatiserade lösningar. Hur ska företag agera för att vara förberedda på denna förändring? Vilka yrken är det som kommer påverkas av det här? Är det robotar vi kommer sitta i intervjuer med i framtiden?

Säljyrket… världens äldsta yrke.. det finaste yrket som finns, det måste väl finnas kvar?! Ja det är klart fast även vi som kallar oss säljare kommer att genomgå en större förändring inom de närmaste åren. För oss B2B säljare kommer det att innebära en kompetensförändring, så nu gäller det att haka på den utvecklingen.

För mig är det självklart att det alltid kommer behövas människor som skapar affärer, som driver försäljning, som nätverkar och bibehåller relationer. Försäljningsprocessens olika delar kommer dock att automatiseras och digitaliseras, redan idag är det många som tar hjälp av marketing automation, IP-tracking och liknande verktyg för att tidigt vara med i kundens inköpsprocess. Det här välkomnar jag, att bara kallringa och köra canvasmöten räcker inte idag. Jag har själv testat olika verktyg och ser effektiviteten i att få hjälp med ex prospektering och leadsgenerering medan jag ägnar mig åt annat.

Jag möter också många kunder som står inför en förändring i deras försäljningsprocess. En viktig del är förstås rekrytering och att ha rätt personer i organisationen. Säljchefer och försäljningschefer har redan idag börjat söka efter en annan typ av säljkomptens, i och med att de redan påbörjat den digitala omvandlingen. De ser nu att det behövs säljare som är mer teknik- och marknadsstarka samt har en analytisk förmåga. Gärna i kombination med klassiska säljkompetenser som resultatdriven, relationsorienterad och nyfiken. Det känns att säljyrket alltså genomgår en positiv uppgradering, säljare kommer att ta en viktig roll i företagen även framöver. Men inte alla säljare kommer att ha en plats.

Jag förstår att även vår bransch, rekryteringsbranschen, kommer att genomgå en förändring. Det finns delar av en rekryteringsprocess som kommer kunna digitaliseras. Men under alla år jag har arbetat med försäljning och rekrytering, så är det ändå mötet med människor där det mest magiska uppstår och jag är övertygad om att det är där magin kommer ske även i framtiden. När det klickar mellan en rekryterande chef och en kandidat, eller mellan en säljare och en kund då uppstår något som aldrig en robot kommer kunna ersätta! Så jag vill inte göra affärer med en robot i framtiden, utan jag vill se mina kunder och leverantörer i ögonen när vi ska samarbeta.