Affärsinsikter

Vill du intervjuas av en robot?

Enligt forskning från de stora forskningsbolagen kommer en stor andel av väldens säljare att rationaliseras bort till förmån för en automatiserad, digital och effektiv sälj/köpprocess. Kommer det de facto innebära att vi framöver kommer köpa av robotar?

För oss på SalesOnly är frågeställningen – på vilket sätt kommer detta att påverka vårt sätt att arbeta? Vikten av att arbeta effektivt för att möta marknadens och kandidaternas krav på tillgänglighet och användarupplevelse/enkelhet gör att det är lockande att skapa smarta digitala vägar för att driva rekryteringsprocesser.

MEN – vad händer då med det mänskliga perspektivet i urvalen? Hur använder vi på ett hållbart sätt de mänskliga resurser, kompetenser och erfarenheters samlade värde när vi skapar en automatiserad verklighet? Detta är en oerhört komplex frågeställning som berör oss på såväl makro- som microperspektiv.

Jag är i vilket fall som helst övertygad om att alla har något att bidra med i rätt sammanhang. Som VD för ett rekryteringsbolag ser jag det som mitt ansvar att ha med detta i vår strategiska planering.  Jag tror inte att någon vill jobba med en ”robotifierad” rekryteringsbyrå och inte heller, ingå i en ”robotifierad” rekryteringsprocess.

Vad tror du?