Karriär

Vad betyder driv och engagemang för dig?

Som kandidatansvarig på SalesOnly läser jag varje dag en mängd CV:n, talar dagligen med kandidater och även med företag och kunder. Orden driv, engagemang och passion är starka ord som ofta förekommer och värdesätts som kärnämnen. Alla vill vi arbeta för och med drivna människor. Men vad innebär orden för respektive person?

Jag spinner gärna vidare på detta i dialog med dig och går mer på djupet för att förstå de människor jag talar med. Det är en del av vår intervjumetodik.
Vad engageras olika individer av, oavsett junior eller senior erfarenhet, och vad behöver hen för att vilja lägga ner kraft och energi på att fortsätta utvecklas?

Hur gör du för att underhålla ditt driv och vad behövs för att behålla ditt engagemang? Ska du byta jobb vartannat år, hitta lösningar och möjligheter där du befinner dig idag eller är det upp till arbetsgivaren att hitta dessa? Jag tror det är viktigt att ställa sig själv dessa frågor, att ta reda på vad och vilka förutsättningar som skapar driv och engagemang. Att reflektera är ett bra sätt att ta reda på vad du kan erbjuda och vad du behöver för att ta dig dit du vill.

Viktig information!

Det pågår löpande bedrägeriförsök mot användare av tjänster på internet och just nu är det mycket aktiviteter kring olika kommunikationsplattformar där bedragare utger sig för att komma från oss på SalesOnly.

Vi vill betona att vi på SalesOnly aldrig kommer att använda tjänster såsom WhatsApp, Telegram, Apple iMessage, Instagrams direktmeddelanden, Facebook Messenger eller SMS för att initiera kontakt med våra intressenter. Vi kommer heller aldrig att be er om känslig information via dessa kanaler.

Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor!