Affärsinsikter

Svar på tal som får med styrelsen på AI-tåget

Du står framför styrelsen och berättar att ni inte kan skjuta på AI-omställningen längre. Genom att avvakta ger ni konkurrenterna fritt spelrum och ju längre tid det går – desto svårare blir det att komma ikapp. Trots de uppenbara fördelarna brottas många vd:s med att få med sig styrelsen på AI-tåget. Här är en lista på de vanligaste motargumenten från styrelsen – och hur du besvarar dem på bästa sätt.

"Våra kunder värdesätter mänsklig kontakt – inte maskiner."

Detta är ett klassiskt missförstånd och beror oftast på att kunskapsnivån inom AI på styrelsenivå är låg. AI kommer inte att ersätta mänsklig kontakt utan komplettera och förbättra den. 

Berätta för styrelsen att ditt team kan få djupare insikter om kundernas beteenden och behov genom att använda AI. Resultatet? Mer träffsäkra lösningar och fler proaktiva förslag. Dessutom kan ni löpande mäta förbättringen med till exempel kundnöjdhetsindex och minskad svarstid.

 

“Det är onödigt att ändra på vårt nuvarande arbetssätt – det fungerar ju bra.”

Styrelsen vet att marknaden är volatil just nu, och att konkurrenslandskapet ändras snabbt. När ni väljer att avvakta så ger ni i praktiken era konkurrenter fritt utrymme att kliva fram och ta viktiga marknadsandelar. Fråga därför styrelsen om de är villiga att ta den risken

Framtidsanalys: Optimera din försäljning med AI  Så förändrar AI spelplanen för säljstrategier och skapar nya möjligheter för  effektivitet och kundengagemang

 

"AI är komplicerat och vårt team har inte rätt kompetens."

Det stämmer att AI kan vara komplicerat, men det är inte ett hinder utan en möjlighet. 

Teamet kanske inte besitter rätt kompetens idag, men en AI-omställning innebär att ni behöver investera i utbildning och kanske även rekrytera någon med specifik AI-kompetens. Det kommer samtidigt att öka er innovationskapacitet och stärka arbetsgivarvarumärket ut mot kandidatmarknaden.

 

"AI kommer med alldeles för många risker – det är inte värt det."

AI innebär nya säkerhetsrisker, såsom dataintrång och att fel information delas. Men lugna styrelsen genom att berätta att ni proaktivt hanterar riskerna – och ge exempel på hur. Genom att ha med säkerhetstänket från början så kan ni implementera rätt dataskyddsåtgärder.

Tips!

Ta in juridisk rådgivning tidigt i processen för att säkerställa compliance, om ni känner er osäkra.

 

"Det tar för lång tid att få avkastning."

Denna är klurig. Svaret behöver anpassas efter vilka AI-insatser ni gör, vilka avdelningar som berörs och vilken typ av bolag ni är. Men studier från PWC och McKinsey visar att företag kan räkna med avkastning på relativt kort tid, mellan 1-5 år.

Bygg ett eget business case, och räkna in faktorer som initiala utvecklingskostnader, utbildning och anpassning av befintlig teknik. Betona också att AI inte är en magisk lösning på alla era utmaningar utan ett verktyg som – när det används rätt – kan leda till betydande förbättringar i hela organisationen.

 

"AI är inte kompatibel med våra nuvarande system"

Det kanske stämmer, men det gör omställningen desto mer angelägen. Berätta för styrelsen att ju längre ni väntar med att se över era system – desto mer inlåsta blir ni. Det är högst osannolikt att ni långsiktigt skulle kunna undvika en infrastruktur som hanterar AI-teknologier, så varför inte göra det arbetet idag istället?

Dessutom finns det en rad AI-verktyg som inte behöver integreras i era system för att ni ska få affärsnytta. Vilka av dem kan ni testa direkt? 

Ett sista tips!

Rusta dig med konkreta exempel och case som visar hur andra bolag framgångsrikt gjort en AI-omställning. Använd gärna AI-verktyg, till exempel Perplexity för att göra researchen som krävs.


SalesOnly har, i samarbete med forskningsinstitutet Mercuri Research, tagit fram en
framtidsanalys för hur du optimerar din affär med AI. I den hittar du evidensbaserade insikter om bland annat hur du stöttar säljavdelningen med bättre processer, till viktiga etiska AI-frågor som du som vd behöver ta ställning till. Hör av dig om du har några frågor!