Affärsinsikter

Sluta konkurrera med pris – börja skapa värde.

Fakta: Konkurrensen ökar. Produkter och tjänster blir alltmer lika varandra. Valmöjligheterna är oändliga, mängder av kunskap, nyheter och information finns tillgängligt på nätet.

Vi behöver alla göra skillnad på ett helt annat sätt idag för att skapa värde för våra kunder även i framtiden. På SalesOnly verkar vi inom alla branscher. Själva affären hos våra kunder är alltid vårt fokus. Vi ser ett ständigt pågående priskrig för alla i alla branscher, inklusive vår egen. En del krigar på, sänker priserna alltmer och därmed sina marginaler tills inget blir kvar. Hur påverkar det kvalitet och fortsatt utveckling om trenden fortsätter? Blir det mesta gratis till slut? Självklart inte – men det vi kan anta är att bolag kommer försvinna. Som vi ser det, gynnar det varken näringsliv eller vårt samhälle.

Så med det sagt, titta närmare på din affär. Hur kommer dina kunder köpa in framöver, vilka utmaningar står de inför? Vad ser du för tendenser? Försök lokalisera en lucka där du kan skapa ett annat, nytt värde. Kan du bidra med information/nyheter/problemlösning mm som dina kunder inte kan finna på nätet t ex, blir du en värdefull partner för din kunds affär.

Fråga dig vilket värde du kan skapa redan idag. Och agera!

Viktig information!

Det pågår löpande bedrägeriförsök mot användare av tjänster på internet och just nu är det mycket aktiviteter kring olika kommunikationsplattformar där bedragare utger sig för att komma från oss på SalesOnly.

Vi vill betona att vi på SalesOnly aldrig kommer att använda tjänster såsom WhatsApp, Telegram, Apple iMessage, Instagrams direktmeddelanden, Facebook Messenger eller SMS för att initiera kontakt med våra intressenter. Vi kommer heller aldrig att be er om känslig information via dessa kanaler.

Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor!