Affärsinsikter

13 steg för framgångsrik rekrytering inom sälj

När man ska rekrytera inom försäljning finns det ett antal saker att tänka på. En säljare har en nyckelroll i ditt företag, därför krävs ett gediget och strukturerat förarbete. Här 13 steg för att genomföra en framgångsrik rekrytering inom försäljning.

1. Realistisk bild av marknaden

Att ha en djupgående och sann bild av verkligheten – ert affärsupplägg, styrmedel, internt stöd, ledarskap, den egna kulturen, förståelse för kundens köpprocess och köpbeteende är nödvändigt för att komma till insikt med vilken kompetens ni verkligen behöver när ni ska rekrytera inom försäljning.

2. Rätt förväntningar på målsättning…

Sätt upp realistiska förväntningar på vad personen ska uppnå och inom vilken tidsram.

3. … och aktivitet

Sätt också tydliga förväntningar på vad personen ska bidra med, i vilken form och av vilken anledning. Tydlighet är viktigt för att bli produktiv, men också för att arbetet ska kunna följas upp – för båda parter.

4. Utvecklingsmöjligheter

Skapa en tydlig bild av möjliga vägar för personen att utvecklas på.

Rekommenderad guide  Den stora handboken: Att rekrytera inom sälj Ladda ner guide

5. Kommunicera rätt

När man är klar med förarbetet handlar det om att kommunicera detta till rätt målgrupp och nätverk. Hur man gör detta är givetvis olika.

6. Dialog med kandidater

Därefter börjar det hårda och tidskrävande arbetet med att ha kontakt och söka kontakt med personer som är eller kan vara intresserade.

7. Realistisk bild

När man sedan får kontakt är det avgörande att realistiskt bild istället för att sälja in. Det vill säga du vill aldrig hamna i situationen att du lockar en person med något som faktiskt inte överensstämmer med verklighetens förutsättningar.

>> Lästips! 5 enkla tips för bättre employer branding

8. Strukturerad intervju

Sedan är det då äntligen dags att börja träffa de personer som potentiellt kan vara dina nya stjärnor. Vid ett sådant möte är det avgörande att du har en gemensam grund för vad du vill fråga efter. Detta ska givetvis vara ihopkopplat med ditt förarbete. Syftet med en gedigen och kompetensbaserad intervjumall är att skapa goda förutsättningar för ett objektivt och effektivt urvalsarbete, det vill säga att kunna jämföra äpplen och päron på ett någorlunda rättvist sätt.

9. Respektfullt möte

I mötet finns det en mängd vanliga fallgropar för oss människor, grunden är alltid att detta är ett möte där två personer träffas för att ge en ärlig bild av förutsättningarna för en lyckad eventuell framtida anställning. Detta kräver ett avslappnat och respektfullt hanterande. Det är avgörande att mötet är strukturerat, avgränsat och tydligt. En bra balans mellan att ge och ta information är en bra grundregel. Båda parter ska känna sig nöjda när man lämnar mötet. Tänk på att detta är en oerhört känslig situation för den sökande, man kommer för att bli bedömd som människa!

Rekommenderad guide  Onboarding: Så får du igång din säljare från dag ett Ladda ner guide

10. Urval utan magkänsla

När du sedan träffat alla kandidater är det dags att göra ditt urval. Det är nu du ska utmana dig själv i att försöka bortse från den goda magkänslan och igenkänningsfaktorer. Gå tillbaks till grundarbetet och kompetensen och utgå från det.

11. Arbetsprover

Ett sätt att skapa en god grund för fortsatt samtal är någon form av ”case”. Vi rekommenderar då att sätta upp ett realistiskt exempel på grundläge i er affär. Ge de aktuella kandidaterna en stund att förbereda sig och be dem sedan beskriva eller presentera detta vid nästa möte. Detta är en grund för ett samtal där du kan göra en bedömning kring rimligt affärsmannaskap och tänk. Ingen kan vara ”rätt eller fel”, utan det viktiga är att få en bild av hur personen tänker och vad det då skulle ställas för krav på dig och din organisation för att stötta upp vid en anställning.

>> Lästips! Så gör du säljavdelningens kompetenskartläggning

12. En sista check

Referenser, tester och bakgrundskontroll är viktigt när du ska rekrytera inom försäljning. Ser du någon relevans med att kolla upp dina slutkandidater på Googla och Facebook? Var försiktig med att döma!

13. Anställningen

Anställningserbjudande – tänk på att alla tar in information på olika sätt. Träffas därför alltid för att gå igenom erbjudandet, skicka aldrig bara över!

Och glöm inte onboarding – det är en förutsättning för att din nya säljare ska bli framgångsrik i sin roll.

Rekrytera inom försäljning – sammanfattning

  • Sätt tydliga förväntningar inför din säljrekrytering
  • Hitta rätt vägar att kommunicera och hitta kandidater – kanske behöver du ta hjälp för att nå ut till rätt målgrupp?
  • Använd dig av grundarbetet och kompetensprofilen i urval och intervjuer när du ska rekrytera inom försäljning
  • Måla upp en sann bild av ditt företag – inte en fasad
  • För dig som ska rekrytera inom försäljning är det viktigt att kvalitetssäkra kandidaten genom case, referenser, tester och bakgrundskontroll