Karriär

Ödmjukhet inför olikheter

För oss på SalesOnly och för mig som människa har det alltid varit ett strävansmål att möta människor och se vad som kommer vara bärande för just den personens framgång, nu och i framtiden. Vi vet alla att en av de viktigaste faktorerna att förstå är driv och motivatorer.

Efter en jättespännande dialog med min kollega Petra Bruna i måndags har jag klurat kring det där med målorientering. Vi har alla ett behov av att bli bekräftade, att mäta oss mot andra/oss själva för att se hur vi utvecklas. Vissa av oss gillar tävlingsmomentet och andra inte. Alla människor går igång på något, i någon form. Sätt Ulrica Ekeroth i ett sammanhang där det ska tävlas mot någon i grupp och jag sätter mig motsträvigt på rumpan och tittar på. Sätt mig däremot på en cykel i skogen så sliter jag som en galning tills armar och ben skakar och svetten rinner. Att vara driven och målorienterad är inte samma sak som att älska att tävla mot andra. Vissa av oss älskar att driva och prestera i grupp men blir omotiverade av att tävla mot andra. Men –alla går igång på något!

För oss som jobbar med rekrytering och som dagligen ska försöka oss på att göra bedömningar kring huruvida en person stämmer överens med ett sammanhang eller ej, är det avgörande att vi kan se utanför det som är vår egen definition av vad målorientering/driv/skarphet/kavorka/begåvning/kompetens/EQ/IQ eller vad vi nu önskar bedöma, är.

För att ha förmåga att bli/vara en skarp rekryteringskonsult/kandidatansvarig krävs en stor ödmjukhet och medvetenhet inför att alla människor är olika! Det krävs en nyfikenhet för att försöka förstå hur just den här människan fungerar och hur det kommer sig.

Först när vi på riktig intresseras oss för en persons livsmönster och drivkrafter kan vi rimligen förstå hur det skulle te sig i ett annat sammanhang. Att göra det på ett par telefonsamtal och en timmes intervju är såklart omöjligt, vi kan däremot försöka skrapa på ytan och skapa en relation så att våra kandidater känner sig trygga med att ge oss relevant information och nycklar till någon form av ”sanning”.

I vårt jobb blir det så oerhört viktigt att alltid vara medveten och uppmärksam över vart jag som människa kommer ifrån när jag möter nya människor! Det finns inte ett svar som är ”rätt”, vårt uppdrag är att försöka förstå den andra människans perspektiv. Med ödmjukhet och nyfikenhet kommer vi långt.

Detta gäller såklart inte bara oss som jobbar med rekrytering. Det är en oerhört viktig del, i alla fall i min värld, för alla som har med människor att göra.

Så för alla oss som jobbar med försäljning, ledare mm, hur bemöter du andra? Med gamla sanningar eller med ett ödmjukt försök att förstå? Så lätt och så svårt!