Affärsinsikter

Kompetenskartläggning av säljavdelningen – 5 tips

Försäljning är en kritisk punkt när det diskuteras kompetenskartläggning – ett tema som står högt upp på många ledningsgruppers agendor. Att skapa lönsamma organisationer genom att rekrytera rätt kompetenser till säljenheter är utmaning för många. Här delar vi med oss av fem tips för ledningsgruppen.

Vad är kompetenskartläggning?

En kompetenskartläggning innebär att du ser över kompetensen i en viss enhet eller team, eller i hela organisationen. Att kompetenskartlägga säljavdelningen är en viktig framgångsfaktor i att skapa lönsamma organisationer. En lyckad säljstrategi grundar sig i en säljorganisation som har rätt kompetenser på plats. Därför bör du aktivt arbeta med att utveckla din säljavdelning.

1. Definiera beteenden och kompetenser

Definiera vilka framgångsbeteenden och kompetenser som kommer att vara avgörande för din enhets framtida lönsamhet. Kompetenskartläggningen ska grunda sig i era affärsmål.

2. Affärsperspektiv i kompetenskartläggningen

Se till att integrera ett stöd i din process för kompetenskartläggning, involvera funktioner som dels har ett affärsmässigt perspektiv och dels beteendekunskap – till exempel HR.

>> Lästips! 5 enkla tips för bättre employer branding

3. Kartlägg kompetensen oftare än du tror

Gör kompetenskartläggning ofta. Innovation, kompetens, drivkraft och motivation är färskvara – om du inte kontinuerligt pulsmäter din säljorganisation minskar chansen att kunna påverka. Ta tillvara på den kompetens och ambition som finns hos varje individ, rätt person på rätt plats.

Rekommenderad guide  Den stora handboken: Att rekrytera inom sälj Ladda ner guide

4. Våga vara sann mot er riktning

Våga ta beslut om att avsluta eller omplacera personal som inte följer bolagets riktning. Kompetenskartläggning inom försäljning syftar till att ha rätt kompetenser på plats för att kunna bli det bolaget ni vill vara.

5. Odla en prestigelös kultur

Prestigelöshet i ditt ledarskap kommer troligtvis ta dig till nya insikter och erfarenheter. Styrkan att skapa en hållbar och dedikerad organisation vilar ofta i andra människors kvaliteter.

Kompetenskartläggning inom försäljning – sammanfattning

  • Definiera framgångsbeteenden
  • Ta in både affärsmässighet och beteende i kompetenskartläggningen
  • Gör kompetenskartläggning oftare än du tror
  • Håll riktning
  • Sträva mot prestigelöshet