Affärsinsikter

Tre vanliga fel vid säljrekrytering!

Ett företags framgång bygger på många faktorer, en av de viktigaste är människorna som fyller verksamheten. En felrekrytering kan kosta så oerhört mycket! Inte bara i krassa stålar utan också när det gäller skadad kultur, kundrelationer och andra mjuka faktorer.

På SalesOnly har vi specialiserat oss på att rekrytera en av de viktigaste och svåraste funktionerna, säljare och säljchefer. Dagligen träffar vi kunder som har misslyckas med att rekrytera in nya kollegor till sina säljorganisationer. För oss, som i drygt 6 år inte gjort något annat än just rekrytera säljare och säljchefer, är det lättare att undvika de flesta fällorna.

Om du ska rekrytera på egen hand finns det en rad misstag du vill undvika. I den här filmen delar vi kort med oss av tre vanliga fel som vi ofta stöter på.

Tre vanliga fel vid säljrekrytering

Viktig information!

Det pågår löpande bedrägeriförsök mot användare av tjänster på internet och just nu är det mycket aktiviteter kring olika kommunikationsplattformar där bedragare utger sig för att komma från oss på SalesOnly.

Vi vill betona att vi på SalesOnly aldrig kommer att använda tjänster såsom WhatsApp, Telegram, Apple iMessage, Instagrams direktmeddelanden, Facebook Messenger eller SMS för att initiera kontakt med våra intressenter. Vi kommer heller aldrig att be er om känslig information via dessa kanaler.

Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor!