Affärsinsikter

Döma? – Nej! Kategorisera? – Ja!

I valårstider reflekterar vi nog alla lite extra kring våra samhällsstrukturer. Ett av våra perspektiv som rekryteringsföretag är fördomsfrihet och öppenhet.

I rekryteringsprocesser kategoriserar vi, det är vårt jobb och också vårt uppdrag, inte enbart i förhållande till vårt uppdrag utan också mot vår kandidat. Att kategorisera en persons gällande tidigare erfarenhet för att kunna omsätta denna på ett kvalitativt sätt är en sak, kategorisera – Ja. Döma – Nej.

Vad är skillnaden? Att kategorisera är att i förhållande till en kravprofil mappa in egenskaper, erfarenheter och personliga egenskaper mot X antal uppställda krav. Att se, ”passar skon på foten” eller inte? Detta går stick i stäv med att döma. Att döma är att snarare fokusera på att se – foten passar inte i skon, primärt för att den inte ser ut som förväntat, den är gammal, ful, tjock eller dylikt.

Kategorin säljare är en yrkesgrupp som tåls att utmanas där kompetens, egenskaper och kunskap ofta ser väldigt olika ut. De tre parametrarna är oberoende av vilken etnicitet, kön eller ålder du har.
Vi har hittills bidragit till att drygt 850 personer fått nya arbeten. En siffra som kan verka liten, men på 15 personer anställda har vi med gott samvete bidragit till Sveriges välfärd, och det kommer vi fortsatt att göra, och fortsätta vara stolta över.