Affärsinsikter

Bra ledare behöver ledas i att bli bättre ledare!

Klockan slog 8.00 och konferenslokalens dörrar på Tulegatan stängdes. Ett gäng förväntansfulla människor fyllde rummet, spända inför vad halvdagen i ledarskapsutbildningen skulle resultera i.

Timmarna tickade i ett rasslande tempo och förmiddagen passerad skrämmande fort. Jag är övertygande om att jag, tillsammans med de andra fick ett par handfasta insikter. Inte minst en uppmaning till reflektioner kring hur vi vill vara och uppfattas som ledare. Förmodligen landade vi alla i att vi för sällan ger oss möjlighet att medvetandegöra den avgörande frågeställningen – ”vart är jag idag”.

Väl hemma den kvällen, tog jag fram mina anteckningar och funderingar från dagen och börjande bläddrade mellan sidorna. En sak som verkligen gjorde avtryck var de olika delarna av verksamhetens olika faser och vilket ledarskap som krävs för respektive fas.

Fas 1: Trygghet & Tillit, Fas 2: Opposition & Konflikt, Fas 3: Tillit & Struktur och Fas 4: Arbete & Produktivitet.

  • Leda
  • Chefa
  • Coacha
  • Vara medmänniska

Hur ska ledarna i vårt företag se ut? Kan tänkas vara en banal fråga, vi alla har förstås alltid en tanke om hur vi vill leda och hur vi vill vara som ledare.

Den här kvällen baserade jag dock inte mina reflektioner utifrån gruppen/individen, dvs vilka enskilda behov var och en av oss har av en ledare. Tanken handlade inte heller om vårt mål eller visioner, åt vilket håll skeppet ska segla långsiktigt.
Min tanke baserades på; vart vi är nu? I vilken fas är vi? Vilka faser har vi avverkat och vilka faser pendlar vi emellan? Om min grupp fick välja, vilken ledare skulle de behöva som grupp, som företag, för att ta sig vidare – En ledare, en chef, en coach eller en medmänniska?

Vad behöver din grupp, har du frågat, kartlagt och analyserat eller helt enkelt bara bestämt?

Vilket resultat får du i ditt dagliga ledarskap?