Karriär

Redo för en ny utmaning?

”Jag vill jobba med något helt annat” är en vanlig kommentar som jag brukar få av de kandidater som jag träffar. Dessvärre brukar det ofta vara så att, när det väl kommer till kritan, en eventuellt ny arbetsgivare ofta väljer en person som har erfarenhet av branschen eller kundsegmentet när man i slutfasen ska välja kandidat. Detta för att man snabbt ska vara på banan och leverera inom kort. Det är sällan en arbetsgivare satsar på ett blankt kort och går på en kandidat som varken har erfarenhet från branschen eller från att ha bearbetat ett specifikt kundsegment.

I rollen som rekryteringskonsult är det av största vikt att vi är konsultativa mot våra kunder och ställer frågan ”hur essentiellt är det att personen kommer från er bransch?” Vidare ställer vi ofta frågan ”Kan det inte vara så att sättet man har sålt på och kunderna man har haft gör branscherfarenheten sekundärt i den här processen?” Vi har ofta märkt att avsaknad av branscherfarenhet ger extra driv och glöd för att lära sig nytt samt att man kan tillföra nya tankegångar och nya sätt att arbeta på till sin nästkommande arbetsgivare.

Tänk hållbarhet
Om du på ett smidigt sätt vill byta bransch och arbetsuppgifter är vår rekommendation att du gör det successivt och hållbart. Exempelvis kan du börja med att tänka på hur din vardag ser ut idag. Ligger dina kunder inom ett visst segment eller arbetar du idag inom en viss bransch? Byt då till ett uppdrag där du har samma kundsegment som du kan nyttja men inom ett helt nytt bolag och andra produkter eller tjänster. På så sätt blir du attraktiv för din nästkommande arbetsgivare då du kan använda dig av dina tidigare kontakter och samtidigt hålla uppe glöden då du lär dig något nytt. I steg två sen när du har lärt dig det nya kundsegmentet eller den nya branschen kan du sedan ta steget fullt ut.

Byta kundsegment
Alternativt kan du byta kundsegment men arbeta kvar inom samma bransch. Om du vill göra något radikalt kan du också byta arbetsuppgifter internt så som att gå från sälj till marknad, inköp eller produkt. Det är det som är så otroligt härligt och underbart med att arbeta. Möjligheterna för vad man ska göra i framtiden är oändliga och det är du som bestämmer vad du ska göra imorgon.