Karriär

50+ = trött, omodern och förbrukad säljare?

Tyvärr är detta outtalade åsikter som jag kan läsa av mellan raderna när jag pratar med rekryteringsansvariga personer ute på företagen i Sverige. Vi har en ”åldersnojja” i vårt avlånga land som inte går att finna om du tar dig t.ex. till sydligare delar av Europa.

Vår medelålder stiger och vi går mot tider där vi är yrkesverksamma högre upp i åldern men rekryteringsvärlden hänger inte med.

Då jag själv är en säljare (stolt sådan) som med rasande takt närmar mig ovan nämnda ålder vill jag argumentera för varför arbetsgivare bör tänka sig för både en och två gånger innan man tar rekryteringsbeslut på fel grunder.

Ålder och erfarenhet hör ihop.  En säljare som har varit med en längre tid har antagligen lärt sig av sina misstag och kan använda sin erfarenhet och kunskap för att skapa förtroende hos kunden och därmed vinna affärer.

  • De är uppväxta i en tidsålder då det sitter i generna att man arbetar hårt och är lojal mot sitt företag och inte alltid tänker ”What´s in it for me?”
  • De är ofta i en livssituation där de är motiverade (särskilt de som varit utanför arbetsmarknaden ett tag) och drivna att lägga ett stort fokus på sitt arbete.
  • De har ofta barn som är äldre vilket för arbetsgivaren innebär mindre frånvaro för VAB, julavslutningar, hämtning/lämning på förskola eller dagis etc.

Givetvis finns det fler argument men jag tror att jag gjort min ståndpunkt klar.

Slutligen en något drastisk men relevant frågeställning alla kan ställa sig: Om du låg på operationsbordet nersövd, vem väljer du att utföra operationen?

Den 55 – åriga kirurgen med erfarenheten av över 500 operationer av liknande typ eller den nyexaminerade 30- åringen där du är den tredje patienten på erfarenhetslistan?