Säljare dagligvaruhandel och säljare livsmedel

Förändrad bransch

Med ett förändrat konsumentbeteende i hur vi idag köper produkter och tjänster blir konsekvensen att hela livsmedels- och dagligvaruhandeln (FMCG/Foodservice) står sammantaget inför massiva förändringar. Detta ställer i stor utsträckning höga krav på produktionsleden, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning, att ständigt vara top of mind, bevaka trender och omvärldsbevaka för att bli eller behålla positionen som branschledare.

Säljare dagligvaruhandel

En säljare inom dagligvaruhandel arbetar i regel med försäljning av dagligvaror inom B2B. En säljare inom dagligvaruhandel behöver kunna konsultera dina kunder kring de varor de behöver nu och framöver. Detta ställer såklart krav på specifik kompetens, men en säljare inom dagligvaruhandel måste framför allt kunna förstå kunden, kundens beteenden och affär. Den säljare inom daligvaruhandel du anställer ska komplettera din nuvarande säljorganisation och bidra till att utveckla den framåt.

Säljare livsmedel

En säljare inom livsmedel är en säljare som arbetar med B2B-försäljning åt en tillverkare inom livsmedel. Uppdrag för en säljare inom livsmedel är att agera rådgivande mot befintliga kunder och utveckla relationen. Det är viktigt att en säljare inom livsmedel har god kunskap om kunden och kundens affär för att vara relevant. Innan du anställer en säljare inom livsmedel bör du göra en analys av din organisation. På så sätt kan du säkerställa att du sätter upp en kravprofil kring den kompetens du behöver för att ta in er säljkår i framtiden.

Säljare inom dagligvaruhandel och livsmedel – viktigt att tänka på

Arbetar du inom detaljhandeln, livsmedel, FMCG, food service eller dagligvaruhandeln är det absolut nödvändigt att förstå hur ditt företag ska förhålla sig till att marknaden tappar fler och fler andelar till grossister. Oavsett om du ska lansera en ny produkt, vill förankra en viktig fråga eller bygga ett långsiktigt varumärke måste du känna till systemet och trenderna samt förstå vilka som är dina viktigaste intressenter. Du behöver även förstå hur detta påverkar din nuvarande och framtida försäljning, och därmed även din försäljningsorganisation.

Om SalesOnly dagligvaruhandel och livsmedel (FMCG)

SalesOnly är en verksamhet som enbart specialiserar sig på att rekrytera säljare och säljledningsfunktioner. Vi hävdar att en avgörande framgångsfaktor för hållbar och lönsam rekrytering är att våra rekryteringskonsulter förstår våra kunders affärer. Inom området dagligvaruhandel och livsmedel (FMCG) har vi samlat några av näringslivets mest kompetenta konsulter på området, allt för att kunna optimera vårt erbjudande och bidra med värde för såväl våra kunder som kandidater.

Rådgivning eller rekrytering? Kontakta oss här

Säljare inom dagligvaruhandel och livsmedel – vad du får

  • En samarbetspartner som har gedigen kunskap och erfarenhet av branschen dagligvaruhandel och livsmedel
  • Konsultation kring hur du ska säkra din framtida talangförsörjning och generera hållbara säljorganisationer
  • En rekryteringskonsult som har förståelse kring försäljningstransformation i förhållande till branschen

Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur vi kvalitetssäkrar vårt urval. Eller se vilka uppdrag vi har genomfört för våra kunder genom åren. Kontakta våra ansvariga rekryteringskonsulter om du vill veta mer!

Kontakta oss