Byggsäljare och industrisäljare

Förändrad bransch

Med ett förändrat konsumentbeteende i hur vi idag köper produkter och tjänster blir konsekvensen att det i hela industri- och byggsektorn sammantaget sker massiva förändringar. Detta ställer i stor utsträckning höga krav på produktionsleden, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning, att ständigt vara top of mind, bevaka trender och omvärldsbevaka för att bli eller behålla positionen som branschledare.

Vad är en bra byggsäljare?

En byggsäljare arbetar i regel med försäljning av byggmaterial inom B2B. En byggsäljare behöver kunna konsultera dina kunder kring de lösningar de behöver nu och framöver. Detta ställer såklart krav på teknisk kompetens, men en byggsäljare måste också kunna förstå kunden, kundens beteenden och affär. Den byggsäljare du anställer ska komplettera din nuvarande säljorganisation och bidra till att utveckla den framåt.

Vad är en bra industrisäljare?

En industrisäljare är oftast en teknisk säljare som till exempel arbetar med B2B-försäljning åt en tillverkare inom industrin. En industrisäljares uppdrag är att agera rådgivande mot befintliga kunder och utveckla relationen. Det är viktigt att en industrisäljare har god kunskap om kunden och kundens affär för att vara relevant. Innan du anställer en industrisäljare bör du göra en analys av din organisation. På så sätt kan du säkerställa att du sätter upp en kravprofil kring den kompetens du behöver för att ta in er säljkår i framtiden.

Byggsäljare och industrisäljare – viktigt att tänka på

Arbetar du inom bygg- och industribranschen är det nödvändigt att förstå hur ditt företag ska förhålla sig till att marknaden står inför stora kompetensglapp. Specialist- och teknikkompetens riskeras att gå förlorad med stora generationsskiften och byggsäljare och industrisäljare kommer inte alls ha samma erfarenhet att luta sig mot. Branschens transformation, där du tidigare tittat på en affär med stort produktfokus, innebär idag att du behöver se över en hel infrastrukturell lösning – istället för att en skruv eller mutter ska lösa ditt behov. Komplexiteten av affären och värdet växer och kräver andra kompetenser än tidigare. Oavsett om du representerar ett mindre eller större varumärke blir din försäljningsorganisation nödvändig för att uppnå framgång. Idag ställs höga krav på att konsultera dina kunder med en helhetslösning som dels är lönsam men också hållbar. Detta ställer höga kompetenskrav på dina byggsäljare och industrisäljare.

Vad behöver dina kunder?

Det vanligaste är att du som anställande chef eftersöker specifik teknisk kompetens för att säkerställa dialogerna med potentiella kunder. Glöm inte bort att identifiera vilka typer av beteenden din säljorganisation behöver påvisa för att bedriva din framtida affär. Oavsett om du ska lansera en ny produkt, vill förankra en viktig fråga eller bygga ett långsiktigt varumärke måste du känna till systemet och trenderna samt förstå vilka som är dina viktigaste intressenter. Du behöver även förstå hur detta påverkar din nuvarande och framtida försäljning, och därmed även din försäljningsorganisation.

Om SalesOnly bygg och industri

SalesOnly är en verksamhet som enbart specialiserar sig på att rekrytera säljare och säljledningsfunktioner. Vi hävdar att en avgörande framgångsfaktor för hållbar och lönsam rekrytering är att våra rekryteringskonsulter förstår våra kunders affärer. Inom området bygg och industri har vi samlat några av näringslivets mest kompetenta konsulter på området, allt för att kunna optimera vårt erbjudande och bidra med värde för såväl våra kunder som kandidater.

Rådgivning eller rekrytering? Kontakta oss här

Byggsäljare och industrisäljare – vad du får

  • En samarbetspartner som har gedigen kunskap och erfarenhet av segmentet bygg och industri
  • Konsultation kring hur du ska säkra din framtida talangförsörjning
  • En rekryteringskonsult som har förståelse kring försäljningstransformation i förhållande till branschen

Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur vi kvalitetssäkrar vårt urval. Eller se vilka uppdrag vi har genomfört för våra kunder genom åren. Kontakta våra ansvariga rekryteringskonsulter om du vill veta mer!

Kontaktpersoner

Kontakta oss