Rekrytering av

Sales Manager

Duktiga Sales Managers är eftertraktade på arbetsmarknaden just nu och att hitta rätt kandidater kräver ofta stora resurser i form av tid och arbetsinsats. Men genom att ta hjälp av SalesOnly får ni tillgång till vårt stora specialistnätverk och evidensbaserade modeller som ser till att ni snabbt har rätt person på plats.
rekrytera-sales-manager

Vi matchar ditt företag med rätt Sales Manager

Att hitta rätt kandidater kan vara en stor utmaning, särskilt för organisationer som väljer att rekrytera själva. Sales Managers är högpresterande individer med ledaregenskaper som ofta redan sitter på ett bra jobb. Svårigheten ligger därför både i att hitta rätt person och visa varför de ska börja hos just er – det är där SalesOnly kommer in i bilden.

Attrahera och rekrytera Sales Manager med SalesOnly

Vi börjar alltid med att ta reda på om rollen som Sales Manager hos er är förvaltande eller utvecklande, eftersom det kräver lite olika kandidater. Ska personen vara med och bygga upp något nytt eller kanske kliva in och förvalta något redan väl fungerande? 

När vi vet mer om hur rollen använder vi evidensbaserade metoder för att identifiera vilka egenskaper vi ska leta efter under rekryteringen. En Sales Manager behöver vara nytänkande och bra på att delegera – kunna se till saker händer utan att bli för involverad i varje detalj – och samtidigt vara expert på att coacha sina medarbetare. Med vår hjälp får ni de högkvalitativa kandidater ni letar efter.

Hyr en erfaren Sales Manager via oss

Ibland kan det vara smidigt att hyra in en tillfällig Sales Manager via oss under en kortare eller längre period, till exempel vid uppsägningar eller när ni behöver täcka upp för tjänst- eller föräldraledighet. Idag när många företag parerar en lågkonjunktur kan en tillfällig lösning vara rätt väg framåt. Andra saker som kan påverka är framtidens trender som till exempel AI, vilket påverkar rollen som Sales Manager i allra högsta grad.

Ledande rekryteringsföretag inom B2B-försäljning

För att avgöra vad ert företag behöver så börjar vi rekryteringsprocessen med ett kravspecifikationsmöte där vi går igenom er organisation, marknadsläget, kundsegment, konkurrenter och utveckling de närmaste åren för att klargöra vilka behov rollen ska täcka. 

Just Sales Manager är ofta en roll som ställer stora krav. Vilka egenskaper, kompetenser och erfarenheter söker ni i er nya medarbetare – inte bara nu utan i framtiden? Utifrån modeller som Mercuri Research forskat fram för B2B-försäljning arbetar vi evidensbaserat för att hitta rätt kandidat för er. Vilka köplogiker har era kunder? Hur jobbar ni med dem – oavsett verksamhetsområde? Modellerna gör att vi kan lägga fram kompetenta Sales Managers med rätt egenskaper – utan att för den sakens skull fastna i bransch eller produkt.

 

Hitta er nästa kandidat med hjälp av SalesOnly

Vi på SalesOnly har rekryterat inom försäljning sedan 2010 – och många av dem vi rekryterade i början är numera chefer, vilket ger oss ett starkt nätverk. Vi har kontakt med Sveriges eftertraktade kandidater och är ett av få rekryteringsföretag som jobbar forskningsbaserat  – vilket ger dig en stor fördel i en bransch där allt behöver gå snabbt. Genom att vända dig till en nischad aktör får ni dessutom ett försprång gentemot era konkurrenter och ser till att locka till er högkvalitativa kandidater. Välkommen att höra av dig!