People of SalesOnly

Ebba Blum

Idag rör sig allt fortare än någonsin tidigare på marknaden. Företag måste hela tiden vara lyhörda och agila för att snabbt ställa om när det behövs. En av HR:s viktigaste uppdrag är att säkerställa bolagets kompetensförsörjning. Att samarbeta med en stabil partner med ett starkt kandidatnätverk är en smart investering för framtiden.

Jag hade haft koll på Wise under många år då företaget alltid varit ett starkt varumärke för just HR och rekrytering. Jag kom in på Wise 2012 och har sen dess jobbat som HR-chef mot flera av systerbolagen inom koncernen, varav ett av dessa är SalesOnly. Efter att tidigare arbetat som affärsområdeschef inom rekrytering såg jag fördelarna med att jobba med HR i ett bolag där jag känner starkt för affären. Rekrytering kommer alltid ligga mig varmt om hjärtat och det är värdeskapande att kunna stötta kunder i deras utmaningar.

Hur coronapandemin påverkat HR

2020 har varit ett år olikt allt vi tidigare upplevt, och det har varit svårt att bemöta oförutsägbarheten och oron. En stor del av året har för mig handlat om själva omställningen. Vi fick ett helt nytt regelverk runt permitteringar, vi behövde minska på personalstyrkan, och från att ha varit på kontoret arbetar alla nu hemifrån.

Nu har vi tagit oss ur den värsta omställningen, och fokuserar på framåtdrift och ser över även de positiva aspekterna av krisen. Det är exempelvis intressant att se hur snabbt vi som bolag kunde ställa om och bli digitala i alla våra möten. Digitala intervjuer har fungerat utmärkt, även för oss som förespråkat det personliga mötet. Vi kan vara mer effektiva i vårt arbete och kandidaterna behöver inte vara på plats vilket sparar tid. Kvaliteten i samtalen har inte heller försämrats. Högt på agendan just nu är att se över konsekvenserna av distansarbete, hur vi hittar energi och engagemang och hur vi lyckas bibehålla vår kultur.

Ständig utveckling

Det är en spännande tid vi befinner oss i just nu med digitalisering och automatisering i centrum som gör att allt går blixtsnabbt. Det innebär att vissa jobb kommer att försvinna helt och andra jobb skapas. Då utvecklingen går i en rasande fart är det viktigare än någonsin att vara agila och snabbt kunna ställa om vilket ställer höga krav på oss alla. För att vara relevant måste man ständigt utvecklas. För kom ihåg – när man lutar sig tillbaka kommer någon annan att springa om!

En stor utmaning för många företag är just kompetensförsörjning och jag skulle vilja påstå att  rekrytering är en av bolagets viktigaste strategier. Om ni inte har rätt personer på plats kommer ni inte nå era mål. Vi som bolag måste ha en tydlig plan vart vi är på väg och sen säkerställa att vi har rätt personer med rätt kompetens på plats.

Så har affären förändrats

Vår traditionella affär har tidigare inneburit att våra kunder köpt en styckrekrytering där vi hjälpt kunder med hela processen kring att hitta nya medarbetare. Idag är affären helt anpassad till kundens behov. Kunder som sköter sin egen rekrytering vill ha en expertbedömning på sina slutkandidater, andra kunder som får stora mängder av ansökningar vill istället få hjälp med sin screeningprocess, i kombination med kunder som söker styckrekryteringar.

Idag talar våra konsulter mycket med kunderna om talent acquisition, kandidatupplevelse, hur man genomför fördomsfri rekrytering, och användandet av tester som screening etc. Det är viktigt att vi förstår kundens utmaningar för att kunna hjälpa till på bästa sätt. I min roll som HR-chef är jag inte expert på rekrytering. Jag kunde ibland uppleva att det fanns ett visst motstånd att släppa ifrån sig rekryteringen när jag som rekryteringskonsult skulle sälja in mig hos HR. Jag vill vända på det och säga att jag som kund känner mig trygg när jag får jobba med en expert som utmanar och ställer krav på mig. När jag samarbetar med en partner som kan marknaden och har ett relevant kandidatnätverk.

Den här texten är en krönika från 2020 av Ebba Blum, HR-chef på Wise Professionals och SalesOnly. Här kan du connecta med Ebba på LinkedIn.