Kundcase

Rätt rekryteringar som stärker Ahlsells varumärke

Sveriges största säljkår finns på Ahlsell och deras behov av säljare är löpande. Bolaget är i en kraftig tillväxt och de vill underlätta för sina chefer och lägger därmed ut rekryteringsprocessen på SalesOnly. På så sätt får Ahlsell snabbt in säljare som de inte annars når plus att de har hittat en businesspartner i SalesOnly.

Rekrytering som sparar tid

En av anledningarna att använda sig av en rekryteringsfirma i ett löpande samarbete är att Ahlsells chefer inte har den tid som krävs för att rekrytera säljare. Att ta hjälp av en rekryteringsfirma sparar tid. Med SalesOnlys tydliga och strukturerade rekryteringsprocess kan cheferna slappna av och fokusera på sitt arbete. En annan viktig del är att en leverantör hjälper till att stärka varumärket. Ahlsell har hittat sin partner i SalesOnly.

“En rekryteringsfirma kan enbart fokusera på en bra rekryteringsprocess jämfört med om vi hade lagt ansvaret på våra rekryterande chefer vars vardag är fylld med mycket annat. Det säkrar även kvaliteten i rekryteringsprocessen. Rätt leverans stärker kandidatupplevelsen och vårt varumärke”, säger Kim.

SalesOnly har hjälpt Ahlsell med många olika typer av roller, de flesta är ledande befattningar inom försäljning där säljarna är en del av den regionala ledningsgruppen.

“SalesOnlys rekryteringsprocess har tre delar; kravprofil, annons och search. Vi får in starka, bra och relevanta kandidater”, säger Kim.

Kim Swing, HR Business Partner på Ahlsell.

Kandidater med mångfald

Tillsammans med en bra partner kommer bra lösningar. Det kan resultera i en säljarprofil som du annars inte hade tänkt på.

“Vi får en större mångfald hos kandidaterna när vi använder oss av en rekryteringsfirma. Vi hade inte hittat dem annars. Ibland får vi så bra kandidater att det är svårt att välja”, säger Kim.

Välj en leverantör som utmanar

“En bra partner utvecklar en kund. Det handlar om att jobba med affärsutveckling. Vi har stort fokus på mångfald och inkludering. Här vågar SalesOnly ifrågasätta och utmana oss i våra kravprofiler och i valet av slutkandidat”, säger Kim.

Mål och förväntningar

Ahlsells mål för ett segment, region eller en division kopplas till målbilden och kravprofilen för säljaren. Sedan identifierar de sina förväntningar, beroende på hur affärsplanen och verksamhetsplanen ser ut. Det finns även värderingar att ta hänsyn till.

“Det är viktigt vad personen kommer in med för attityd, i positiv bemärkelse. Att säljaren tar ansvar, är öppen och vill göra det enkelt för kunder och medarbetare, och hur man är och agerar som kollega och säljare”, säger Kim.

Rätt förutsättningar

Tänk på att det är vad säljaren ska åstadkomma de närmaste 1-3 åren som är viktigt och sätt förväntningarna därefter.

“Det är inte bara rätt kompetens som är viktig, utan också vilken kontext och förutsättningar som säljaren får för att lyckas. Det är minst lika viktigt som kravprofilen”, säger Kim.

Fördelar med att ta in rekryteringsfirma

Kandidatupplevelsen blir bättre med en rekryteringsfirma. Rekryterande chefer har annat att göra under arbetsdagen än att bara arbeta med rekryteringsprocessen. När du anlitar en rekryteringsfirma får du bättre struktur och process. Du får ensamt fokus, någon att bolla med i processen och en leverantör finns som stöd.

“Det är lätt som rekryterande chef att börja söka efter säljare i sitt eget nätverk. Det gör att du går miste om en stor del av arbetsmarknaden. Här tillför en rekryteringspartner andra valutor. Det utvecklar vårt arbetsgivarvarumärke och utmanar oss”, säger Kim.

Kim ser ett mervärde i att arbeta med en nyfiken och generös leverantör som är uppdaterad om de senaste trenderna och marknaden och delar sin kunskap. SalesOnly har ett nära samarbete med forskningsföretaget Mercuri International Research, tidigare Prosales, som arbetar på detta sätt.

Kims tips vid rekrytering

  • “Lägg mycket tid på kravprofilen innan du börjar. Fundera på vart ni är på väg. Vilka kompetenser, erfarenhet och perspektiv behövs? Fråga dig: vad behöver vi addera? Se till att få mångfald och addera perspektiv. Har du inte bottnat i din kravprofil blir det rörigt”, säger Kim.
  • Ta hjälp om du har ont om tid och inte kan sköta rekryteringen på ett bra sätt. Tänk på att erbjuda kandidaten en positiv upplevelse.
  • “Bottna i ditt eget erbjudande. Alla som går från en intervju ska känna att de vill vara på Ahlsell. Vi vill vara attraktiva för kandidaterna”, säger Kim.

Förutsättningar för ett lyckat partnerskap

“Ett lyckat partnerskap bygger på att vår rekryteringspartner är vår förlängda arm. Vi bjuder in dem för att lära känna oss, så de förstår våra värderingar. Ju mer jag bjuder in desto starkare känner de för oss. Det skapar engagemang hos rekryteringskonsulterna för våra medarbetare. Det hjälper vår rekryteringspartner jättemycket när de ska representera oss som kund. Du och din partner måste dansa tango ihop. Och det gör vi med vår”, säger Kim.

Vill du veta mer om vilka uppdrag vi på SalesOnly hjälper till med? Kontakta oss!