Kundcase

Effektiv säljorganisation för tillväxtbolaget ILT inläsningstjänst

“Urvalsprocessen och att searcha rätt kandidater har varit kritiskt för oss”, säger Alexandra Blomberg, Global Commercial Director på ILT inläsningstjänst.

EdTech-bolaget ILT inläsningstjänst tillgängliggör smarta tjänster som gör vardagen lite lättare för dem som går i skolan. Detta i form av inlästa läromedel, filmer och guider på flera språk, utbildningar och tester för kartläggandet av dyslexi. Bolaget befinner sig i kraftig tillväxt. På 24 månader har de gått från ett land till sju länder, och har ytterligare sikte på att expandera utomlands.

2020 blev Alexandra Blomberg nominerad till årets Commercial Director i den prestigefyllda tävlingen Sales Awards. SalesOnlys vd Jenny Berge satt i juryn och de båda möttes i ett gemensamt intresse för kvinnligt ledarskap. Tillsammans kunde de utvärdera ett lyckat samarbete där SalesOnly varit en viktig partner i ILT inläsningstjänsts snabba expansion.

Alexandra Blomberg, Global Commercial Director på ILT inläsningstjänst.

Behövde bygga upp säljorganisation

ILT inläsningstjänst är ett säljfokuserat bolag och rätt säljare är viktiga för företagets framgång. När de behövde rekrytera nya säljare vände sig Alexandra till SalesOnly efter tips från sitt nätverk. Hennes tidigare bild av bolaget var redan positiv, och efter första kontakten kände hon att hon hittat rätt.

“Jag fick en toppenkontakt på SalesOnly. De var genuint intresserade av bolaget och att lära känna oss, hur vi tänker och vad som är viktigt för oss.”

Alexandra uppskattade också att SalesOnlys arbete baseras på forskning och att det är en rekryteringspartner i framkant.

“Den personliga touchen och intresset karaktäriserar SalesOnly. De är genuint intresserade av forskning, utveckling och trender. Det tycker jag är enormt viktigt i den föränderliga världen vi lever i. Det känns bra och tryggt.”

Ville slippa tidskrävande urvalsprocess

Utmaningen för ILT Inläsningstjänst var att få till en ordentlig urvalsprocess utan att behöva lägga för mycket tid själva. Därför var det viktigt med en partner de kunde lita på. De behövde också hjälp att searcha kandidater – ett tidskrävande arbete som kräver mycket precision.

“Vi tycker att varje rekrytering är oerhört viktig. Därför är vi noggranna med att hitta rätt människor till säljroller. Samtidigt har vi inte tid till att hålla i hela rekryteringsprocessen med tester och allt vad det innebär”, säger Alexandra.

En självgående partner med rätt fokus

Samarbetet med SalesOnly började med en ordentlig kartläggning inför den första rekryteringen. Ett underlag som varit en uppskattad bas i bolagets utveckling.

“Kartläggningen grundade sig i en äkta nyfikenhet för bolaget – vilka vi är och vilka vi vill vara – för att det skulle bli en så bra matchning som möjligt. Jag har sedan använt mig av materialet internt och när vi onboardat nya säljare.”, säger Alexandra.

När det varit dags för en ny rekrytering har hon bara haft ett kort möte med SalesOnly för att uppdatera dem om utmaningar och komplettera materialet.

“Jag har inte behövt lägga så mycket tid på rekryteringen, och det har jag uppskattat jättemycket. De har varit väldigt självgående. Det har också funnits en ärlighet kring vilka säljare de tror passar just hos oss och en önskan om att ‘inte bara tillsätta någon’. Det har gett oss bra rekryteringar långsiktigt.”

Långsiktiga och stabila rekryteringar

SalesOnly har hjälpt ILT Inläsningstjänst att rekrytera både Key Account Managers och en Customer Success-roll. Då de rekryterat tre av fyra medarbetare till säljteamet har de också hjälpt till att bygga en organisation baserad på säljare med likadana värderingar och kultur, förklarar Alexandra.

“Deras genuina intresse för bolaget har resulterat i bra matchningar. Det känns tryggt att ha gjort så pass långsiktiga och stabila rekryteringar som vi gjort.”

“Aldrig varit mer än ett samtal bort”

SalesOnly har också varit en partner när ILT inläsningstjänst behövt rekrytera i Norge och Finland.

“Även om de själva inte har skött rekryteringen har de fungerat som en bro för att få våra lokala rekryteringspartners att lära känna oss som bolag. De har också tipsat om rekryterare i andra länder nu när vi expanderar. Det har gett oss mervärden internationellt där jag själv haft svårt att navigera.”

Trots att ILT inläsningstjänst ser Sverige som en mogen marknad fortsätter de att hålla kontakten med partnern SalesOnly.

“De är fortsatt en viktig partner och ett bollplank för oss. Oavsett eventuella hinder som uppstått så har SalesOnly alltid löst det. De har aldrig varit mer än ett samtal bort.”, säger Alexandra.

Vilka tips vill du dela med dig av till andra som behöver rekrytera?

  • Lägg ner tid i början på samarbetet. Det som är kul med samarbetet med SalesOnly är att vi är två likvärdiga parter. Det är inte den ena som haft hela ansvaret, utan vi har samarbetat och haft en tät dialog kring rekrytering och om målbilden.
  • Lägg ner mycket tid om du vill ha långsiktiga resultat! Låt det ta tid, gör en ordentlig kartläggning.
  • Ha ett roligt och nära samarbete med rekryteraren.
  • Fortsätt ha kontakten! Även om du inte har ett behov just nu är det värdefullt att kunna ställa frågor och ha en fortsatt relation. Det kommer du alltid ha nytta av i framtiden.e

Vill du veta mer om vilka uppdrag vi på SalesOnly hjälper till med? Kontakta oss!