Kundcase

Ahlsells utmaning: rekrytera tekniska säljare i en smal bransch

“Tekniska säljare är otroligt svåra att hitta och rekrytera. Antingen är du tekniker, eller så är du säljare. Att hitta både och i en och samma person är sällsynt och otroligt svårt – och dessutom på orter som är små – där har SalesOnly verkligen levererat. Kim Webeck, Regional Försäljningschef på Ahlsell.

Behov av tekniska specialistsäljare

Ahlsell är ett ledande tekniskt grossistföretag som primärt säljer till företagskunder inom byggbranschen. Kim Webeck är Regional Försäljningschef för segmentet VVS och Kyl och har ansvar för ett 40-tal säljare och säljchefer placerade på olika orter – från Falkenberg ned till Ystad. Säljpersonalen består av säljchefer samt specialistsäljare.

“Utmaningen för oss var initialt att hitta personal med rätt kompetens. Vi behöver ju specialister, men de måste också vara duktiga säljare. Den kombinationen kan vara svår. Dessutom är mångfaldsperspektivet viktigt för oss. Vi verkar i en mansdominerad bransch och det är inte alltid lätt att hitta kvinnliga säljare.” säger Kim Webeck.

Samtidigt var de personliga egenskaperna viktiga vid rekrytering av nya kollegor.

“Vi har velat hitta kandidater som kunnat “jacka i” teamen både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt och därför har vi lagt mycket vikt också på de personliga egenskaperna. Att hitta rätt i en smal bransch och på orter som är små kan vara en utmaning.”

Rekrytering av en innesäljare blev startskottet för rekryteringssamarbetet

Kim Webeck kom i kontakt med SalesOnly via Ahlsells övergripande HR och support-funktion och inledde ett första samarbete för en rekrytering av en innesäljarroll till Malmö.

“Shahnoza Ibragimova som var vår kontakt på SalesOnly läste av oss otroligt bra och vi fann varandra väldigt väl i den processen. Jag blev speciellt imponerad över hennes behovsanalys och det faktum att hon lyckades plocka fram otroligt starka kandidater, varav flera kvinnor. Detta i en tid av pandemin då allt fick hanteras digitalt.”

Efter den första gemensamma rekryteringen utökades samarbetet och SalesOnly har nu rekryterat ett flertal säljare och säljchefer till flera av Ahlsells kontor på olika orter.

“De olika orterna har haft olika behov och utmaningar. En del av rekryteringarna har haft med omorganisation att göra, medan andra parallella processer handlat om att ersätta pensionerad personal, eller personal som slutat. Vårt samarbete har varit brett och skett på flera fronter och i olika processer. Och genomgående har SalesOnly hållit en otroligt hög kvalitet.”

Att hitta kandidater som kompletterar befintliga team

Under urvalsprocessen imponerades Kim av kvaliteten på de kandidater hon fick presenterade för sig.

“Vi ville inte bara ha in stjärnsäljare, utan lagspelare som kan lyfta hela teamet. När vi började titta på kandidaterna SalesOnly fått fram var det en “wow”-känsla. En efter en av kandidaterna imponerade på oss. De hade fått fram kandidater med en bredd, bra bakgrund och driv. Det var kandidater som kunde komplettera befintliga team.”

Kim menar att det engagemang och den kvalitet SalesOnly uppvisat skapat ett stort förtroende.

“Engagemanget mot kund lyser igenom. Känner man att man samarbetar med någon som är engagerad så blir man trygg. SalesOnly har gjort ett så gediget arbete. Allt ifrån stödet vi fått genom hela processen med återkoppling och feedback, till noggrannheten vid t.ex. framtagning av annonstexter. Kvalitet är för mig otroligt viktigt och redan vid första annonstexten kände jag att de hade läst oss väldigt väl – det kändes bra på en gång!”

“Man måste våga lyssna på expertisen”

Kim Webeck beskriver hur SalesOnly med sin expertis kunnat, och vågat, utmana under rekryteringsprocessens gång.

“Vi har från Ahlsells håll initialt beskrivit teamet idag och vad vi söker, men sen har SalesOnly gjort sin behovsanalys och utmanat oss att våga tänka i andra banor.”

Kim Webeck ser att samarbetet med SalesOnly kommer att fortlöpa även framöver.

“Jag ser att vi kommer samarbeta också på kommande projekt. Efter såhär många processer tillsammans har vi lärt känna varandra och byggt upp en elasticitet i samarbetet. Det har blivit väldigt tydligt vilken expertis SalesOnly sitter på kopplat till säljrekrytering och en lärdom från vårt samarbete är hur viktigt det är att låta sig bli utmanad. Behoven och målet är min grej som kund, men vägen dit är SalesOnly där för att svara på. Man måste våga lyssna på expertisen – det är en framgångsfaktor för att lyckas med den här typen av rekrytering.”