Karriär

Vilket ansvar har jag för hur attraktiv jag är på arbetsmarknaden?

Vad vill vi säga med detta? Jo, om du är en ambitiös individ som vill bidra till näringslivet oavsett ålder – se till att du håller dig uppdaterad! Hur? Det finns en rad möjligheter att ständigt hålla dig uppdaterad idag. Det är inte längre så att du måste sätta dig i den fysiska skolbänken, du kan uppdatera dig genom att lyssna på poddar, titta på Ted-talks, tutorials och guider på Youtube, gå distansutbildningar med mera, med mera! Det är fantastiskt hur många vägar det finns till kunskap som faktiskt är gratis.

Vi läser dagligen om åldersdiskrimineringen och de svårigheter som finns när man en bit in i sin yrkeskarriär vill skapa nya karriärvägar. Vi kan vittna om att åldersdiskrimineringen är ett faktum, vi möter dagligen föreställningen om att, om man passerat en viss ålder, är för dyr, oflexibel och bekväm. Vi vet att detta naturligtvis är långt ifrån hur verkligheten ser ut.

Den transformation vi ser i samhället idag ställer högre krav än någonsin på oss som individer. För att vara fortsatt relevanta och ”anställningsbara” krävs att vi ständigt försöker hålla oss uppdaterade och intresserade för hur vi kan utveckla oss och våra kompetenser för att bidra till samhället även framåt.

För oss, som är födda innan slutet på 1980-talet, kan det vara ovant att vara ytterst ansvarig för vår egen utveckling. Historiskt är det arbetsgivaren som har initierat och givit tillstånd till kompetensutveckling i vardagen. Detta har lett till att vi dagligen ser ytterst kompetenta människor halka ur sin yrkeskarriär tack vare att den specifika branschen/industrin utvecklas åt ett annat håll. Vi möter personer i vår vardag som inte känner sig bekväma med nya verktyg och nya sätt att jobba. Detta får som konsekvens att man inte längre tillför ett relevant värde på en arbetsplats.
Vi, människor, har en massa föreställningar som är baserade på våra egna sanningar och fördomar. Det finns forskning som säger att det är vår benägenhet till att vara rädd för nya saker som gjort att vi, som ras, överlevt. Det innebär ju såklart inte att det är relevant i den tid vi nu lever.

Så det viktiga i allt detta är, vad kan vi göra med den här vetskapen? Hur kan vi ta vårt ansvar för att ta tillvara de resurser och kompetenser som finns, oavsett ålder, kön och etnicitet?

Vi vill påstå att det är ett gemensamt ansvar vi har, som arbetsgivare och som individer/arbetstagare.

Om du inte vet vart du ska börja, sätt dig då ner och gör en egen SWOT-analys. Vad har du för styrkor och svagheter som individ? Vad har du för möjligheter och utmaningar i din omgivning? Känner du att det fortfarande är svårt att reflektera över dig själv (vilket det såklart är, ingen har ögon i nacken) ta då hjälp! Av en klok person i din närhet, av såna som oss, av ditt fackförbund, anlita en karriärcoach eller andra relevanta yrkesforum!

Vill du så kan du naturligvis höra av dig till oss på oagents@salesonly.se