Affärsinsikter

Vad är förutsättningarna för att attrahera och behålla talanger på en begränsad marknad?

Alla bolag heter inte Nike eller Spotify. Alla bolag har inte resurser att anställa vem som helst. Alla verksamheter finns inte på marknader där poolen av talanger är oändlig.

För ett tag sen satt jag i en konferenslokal i Torshamn, Färöarna och insåg vidden av hur olika förutsättningar vi i näringslivet har. Att arbeta med rekrytering av säljare har alltid inneburit att det är en tuff konkurrens, vi yrkespersoner väljer ju som bekant vilka forum vi vill vara i, så har det alltid varit.

Den exceptionella utveckling vi lever i ställer helt andra krav på oss som vill anställa och behålla de bästa talangerna. Vårt levnadsbeteende har förändrats och vi har helt andra förväntningar. Om man då agerar på en marknad där det finns totalt 50 000 invånare, varav ca 30% är i arbetsför ålder, blir utmaningarna av lite annan dignitet.

Så hur gör man då? Om man är en entreprenör som verkligen vill växa och skala upp sin verksamhet? Måste man flytta sin verksamhet till en annan marknad? Eller är det möjligt att verkligen bygga på det som finns?

Efter mitt föredrag när jag fick prata med deltagarna beskrev de vilka olika utmaningar de har. Många ambitiösa ungdomar flyttar utomlands för att studera eller resa. De som är kvar är inte intresserade av de traditionella arbetena eller av att arbeta inom tex dagligvarubutikerna. Så vad gör man om man driver en dagligvarubutik? Är det dags att börja köpa robotar som kan göra det arbetet? Kan man jobba med andra resurser?

Ja, det finns inget enkelt svar på det! Vi kunde i vilket fall konstatera att det kan vara en bra början att verkligen inventera vilka resurser som man faktiskt har. Måste det verkligen vara unga som arbetar i butiken? Finns det omständigheter i arbetsmiljön som man kan förändra för att bli mer attraktiv som arbetsgivare? Kan man jobba närmare skolan för att få ett bättre nätverk?

Genom att börja med att begreppskalibrera vad man faktiskt, som verksamhet, kan erbjuda finns möjligheten att bli ett tydligt varumärke och att ha ett tydligt medarbetarlöfte. Detta är en av de grundläggande aspekterna idag som gör att företag kan sticka ut i mängden, attrahera och behålla talanger!

En intressant reflektion är att detta gäller såklart inte bara en sån avlägsen marknad som Färöarna. Det gäller alla våra mindre städer i Sverige också!

Så, alla ni runt om i vårt vackra land som känner igen er, hur gör ni? Hur kan vi tillsammans hjälpas åt?