Affärsinsikter

Trender inom DVH och Retail

Hur viktigt är varumärket?

Enligt trendspanare ser vi en framtid där livsmedelskedjornas egna varumärken (EMV), fortsätter att öka och inom en relativt kort framtid förväntas stå för mer än en tredjedel av den svenska livsmedelsmarknaden. (Källa: Konsultbolaget Macklean)

Utvecklingen sker i en rasande takt och bilden av EMV har förändrats och fortsätter att differentieras. Från allra första början var EMV mestadels kopior av befintliga varumärken med en ”billighetsstämpel”. Nu ser vi att trenden är att EMV växer även inom premium och olika nischer, så som närodlade och ekologiska varianter.

En del resonerar som så att livsmedelsleverantörer som saknar en välgrundad affärsstrategi utan EMV går en bister framtid till mötes och det är tveksamt om de kommer att överleva.

I min värld ser jag något annat. Jag tror på passion, kvalitet, kunskap, långsiktighet och att ett starkt varumärke bidrar till att hitta den rätta representanten – oavsett om du har ett varumärke eller EMV i din produktportfölj.

Hur ser ni på framtiden?