Affärsinsikter

Därför är säljarens roll så viktig

Hur viktig är säljarens roll? Om vi granskar ett bolag, vilket som helst så kommer 100% av det bolagets intäkter från försäljning. I någon form. Det innebär också att rekrytering av olika säljfunktioner är avgörande för ett bolag – både på operativa och strategiska försäljningsnivåer.

Kanske är detta ett provocerande påstående för någon – att säljfunktioner skulle vara så viktiga. Men ett bolags tjänster och produkter måste säljas in, på ett eller annat sätt. Problem och behov behöver alltid lösas hos kunder. Men hur?

Säljarens roll förändras

Idag lever vi i en värld som i oerhört snabb takt digitaliseras. Tekniken möjliggör automatisering av många funktioner och tjänster i bolag. Det gäller även vissa säljfunktioner. I framtiden kommer dock 100% av ett bolags intäkter att fortsätta komma från försäljning. Frågan är som sagt hur? Det är en av alla frågor vi driver för att följa, men också vara med och påverka och driva förståelsen för. Dels med utgångspunkt i vår partner ProSales forskning och faktabaserade research inom försäljning. Men också baserat på vår egen samlade erfarenhet och de dialoger vi för varje dag med Sveriges företag och kandidater inom försäljning.

Rekommenderad guide  Den stora handboken: Att rekrytera inom sälj Ladda ner guide

Vad är säljarens roll i din organisation?

Vi får en massiv insyn i olika branscher och bolag. Vi får också en massiv insyn i vad olika säljfunktioner på olika nivåer säger. Hur de ser på framtidens affärer. Även om ingen sitter inne med konkreta svar kring hur framtidens försäljning kommer bedrivas ser vi tydliga tendenser i våra många dialoger och rekryteringar. För att ta reda på vad säljarens roll blir inom ditt företag är ett tips att göra en kompetenskartläggning, sätta en säljstrategi för framtiden och bygga din säljorganisation utifrån er affär och kundernas beteenden.

>> Lästips! 5 enkla tips för bättre employer branding