Affärsinsikter

SalesOnly och Mercuri International startar forskningsprojekt om kommersiella ledares tillväxtutmaningar

SalesOnly specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i tio år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet Mercuri International. Nu fördjupas  samarbetet i ett forskningsprojekt som fokuserar på nordiska ledares utmaningar inom tillväxt. 

Forskningsprojektet kommer att riktas mot 10 000 kommersiella beslutsfattare på nordisk nivå, med målet att få insikter om vilka utmaningar dagens säljorganisationer står inför och  vilka trender som har störst påverkan på deras framtida investeringar.

Förändrade köpbeteenden ställer nya krav på företag

Bland annat kommer studien att belysa viktiga trender som e-handel, framtida kompetensbehov och digital affärsutveckling.

– Den digitala omställningen som accelererat de senaste åren påverkar hela säljlandskapet och affärskomplexiteten utmanar såväl ledning som organisation. Kraven från kunder ökar i takt med förändrade köpbeteenden. De säljorganisationer som lyckas anpassa sig till den nya verkligheten kommer bli framtidens vinnare och SalesOnlys faktabaserade förhållningssätt bidrar till att vi kan ge kärnfull professionell rådgivning inom försäljning, säger Jenny Berge, VD på SalesOnly.

Resultatet presenteras på branschdag

Samarbetet innefattar också att SalesOnly är huvudpartner till Mercuri Internationals årliga event The  Sales Conference, som syftar till att förse kommersiella ledare med inspiration, idéer och  fakta kring hur man framtidssäkrar sin sälj- och marknadsorganisation. På eventet, som arrangeras den 18 november, kommer resultatet från forskningsprojektet att presenteras.

– Som partner tillför SalesOnly värdefulla insikter om vad marknaden eftersöker och hur framtida rekryteringsbehov ser ut. Det är ett gynnsamt samarbete som är  värdedrivande för alla parter och för näringslivet i stort, säger Henrik Larsson Broman, forskare på Mercuri International.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Berge, VD SalesOnly
Tel: +46 760 00 18 97, e-post: jenny.berge@salesonly.se

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala  produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i  centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq  Stockholms Small Cap-lista.  www.wisegroup.se