Affärsinsikter

MÄNNISKAN BAKOM EN ARBETSSÖKANDE

Det här är en blogg om en arbetssökande, en kandidat, en människa. Hans upplevelser som arbetssökande ger oss rekryteringsbolag och företag en hel del att fundera över. För Erik Brorhed har det varit en resa full av frustration, frågande, funderingar och ett förlorat förtroende. Erik skrev ett inlägg på LinkedIn publicerat den 29/12 2017, där han delade med sig av sina erfarenheter. Vi undrar, finns det fler som känner igen sig?

Cirka 50% hörde aldrig av sig.

Nästan samtliga utannonserade tjänster som Erik sökt kom från mycket välkända företag/rekryteringsbyråer. Att då hälften av alla dessa företag och rekryteringsbyråer väljer att inte återkomma framstår ju som väldigt oprofessionellt. Detta påverkar ju såklart den arbetssökandes uppfattning om företaget väldigt negativt och skadar företagets varumärke och trovärdighet. Som Erik skriver, i sitt inlägg, så är första intrycket viktigt och det finns ju en stor möjlighet att Erik senare faktiskt är en framtida kund, köpare, referens, kandidat eller liknande. Det Erik, som kandidat eller potentiell framtida kund, då frågar sig är hur man, i denna snabbrörliga värld, anser sig ha råd att bränna broar på detta sätt?

Cirka 20% ansåg att Erik var alldeles för överkvalificerad.

Visst kan man förstå att det finns ett mått av rädsla att slutkandidaten byter till ett jobb med högre lön och mer ansvar kort efter att anställningen börjar. Men samtidigt finns det ju ett gyllene tillfälle att anställa en person med bredare erfarenheter och kvalifikationer än vad man tänkt från början och det betyder faktiskt inte per automatik att samtliga dessa kandidater byter till ett annat jobb så snart det finns möjlighet. De företag som fortsätter att ha dessa tvivel om kandidater riskerar, i Eriks mening, att missa många fantastiska möjligheter.

Cirka 10% sökte personer som kom från en annan bransch.

Det var starkt meriterande om man kom från en annan bransch vilket uttryckligen också stod i platsannonserna. Dessa uppdragsgivare insåg att om man vill uppnå ett annan resultat än tidigare behöver man också göra någonting annorlunda. För att få in nya tankesätt, idéer, rutiner och processer så sökte man därför efter personer och kvalifikationer som skiljer sig från den bransch man verkar i. Erik menar att det är ett sunt och moget tänkande som definitivt kan leda till den förändring och utveckling man eftersöker.

Men, enligt Eriks erfarenhet var det få som levde upp till sin strategi då han i slutändan inte blev kallad till intervjuer då han inte hade erfarenhet från branschen för den specifika tjänsten.
En plan blir aldrig bättre än hur den genomförs och de företag som inte kan fullfölja det dom säger tappar i både förtroende och fart.

Cirka 5% av tjänsterna tillsattes internt.

Erik förstår och tycker att det är enormt viktigt, för företag, att kunna erbjuda en karriär för den som redan arbetar på företaget och att det finns möjligheter att växa. Men att gå ut på marknaden med en utannonserad tjänst endast i syfte att skaffa en benchmark upplever han som fel på så många sätt. På flertalet av dessa intervjuer, antingen i person eller via telefon så ställde han frågan om varför man valt att rekrytera externt. Svaret blev i stort sett samma överallt, att man inte hittat det man sökte internt. Att man sen ändå tillsätter positionen internt gör ju att man som kandidat ifrågasätter sanningshalten i tidigare svar med ett reducerat förtroende som konsekvens.

Av alla upplevelser ovan så återstår endast 15% av bra upplevelser.

Största anledningen till att Erik ej gick vidare i enstaka processer var brist på kvalifikationer eller liknande vilket han upplever som naturligt och rimligt i en rekryteringsprocess.
Det som också gav en bra upplevelse var att rekryteraren eller företaget återkopplade löpande under rekryteringsprocessen och har visade stort värde i Erik som både kandidat och människa. De företag som Erik fick en bra upplevelse från har byggt förtroendet och till och med skapat en ”WOW” – känsla trots negativt utfall på hans ansökan. De har hanterat allt proffsigt, snyggt och framför allt har man förstått och kapitaliserat på möjligheten att kandidaten kan vara en framtida potentiell kund, referens, samarbetspartner eller liknande.

Eriks uppmaning, till företag och rekryteringsbolag, är att se över sina processer inför framtida rekryteringar, samt fundera på hur en process uppfattas av framtida kunder och kandidater.
Att detta är en stor och utbredd utmaning för alla som vill rekrytera någon är ingen hemlighet. Vi, på SalesOnly, har som specialistbolag inom försäljning en oerhört liten kund/kandidatgrupp. Därav är sanningen ”en kandidat kan också vara en kund” oerhört sann. Trots det kämpar vi, precis som alla andra, med att leverera en bra upplevelse. Under de år vi varit verksamma har vi på olika sätt försökt vara så nära kandidaterna vi kan. Men det är utmanande. Vi gör fel, vi missar och vi har dåliga dagar – av en massa olika skäl. Vi vill genuint förstå hur vi kan bli bättre och hur vi som människor vill bli bemötta och därför kommer vi aldrig sluta ta emot feedback och försöka göra bättre! Har du egna erfarenheter du vill dela med dig av? Hör gärna av dig till oss!