Karriär

Mod = Framgång

Jag läste nyligen en artikeln på temat ”6 sätt att behålla och attrahera kompetenta säljare!” skriven av ProSales Markus Ejenäs. I denna artikel avhandlar Markus ett oerhört komplext och utmanande ämne som vi dagligen stöter och blöter. Det är, som bekant, inte bara svårt att rekrytera säljare, det är också oerhört utmanande att behålla och utveckla dem.

I artikeln lyfter Markus bland annat vikten av att jobba med att ”övergå från att jaga talanger till att utveckla dem”. Kärnan i denna punkt är vikten av att skapa en lärande organisation, i syfte att säkerställa att man skapar rätt förutsättningar för en ambitiös person att utvecklas, och därigenom vara fortsatt motiverad hos sin arbetsgivare. Jag skulle hävda att det är en av vår tids absolut viktigaste fråga.

När vi frågar våra kandidater hur det kommer sig att de söker sig vidare, är det väldigt sällan vi hör något annat än att man upplever att den egna utvecklingen avstannat och att man inte ser någon utveckling i närtid. Vi vet att det är oerhört få människor som söker sig vidare från en roll där man upplever att man får möjlighet att utvecklas och utmanas.

Att lyckas skapa en lärande organisation är inte enkelt, det ställer höga krav på ett företag i form av kultur, långsiktighet och ledarskap. Vi vet att en avgörande faktor för att lyckas är att ledare i organisationen har modet att vågar prova. Som vi ser det har dessa företag/ledarna de bästa förutsättningarna för att lyckas – både med att utveckla människorna i verksamheten och i sina affärer.

Att stå still och hålla sina positioner är förlegat! Vägen framåt är att ha mod att ge människor utrymme att våga prova och därigenom växa med uppgiften!

Ta gärna del av Markus artikel via http://prosales.se/news/6-satt-att-behalla-och-attrahera-kompetenta-saljare/?utm_campaign=Acquisition%20&utm_content=22045382&utm_medium=social&utm_source=facebook

Viktig information!

Det pågår löpande bedrägeriförsök mot användare av tjänster på internet och just nu är det mycket aktiviteter kring olika kommunikationsplattformar där bedragare utger sig för att komma från oss på SalesOnly.

Vi vill betona att vi på SalesOnly aldrig kommer att använda tjänster såsom WhatsApp, Telegram, Apple iMessage, Instagrams direktmeddelanden, Facebook Messenger eller SMS för att initiera kontakt med våra intressenter. Vi kommer heller aldrig att be er om känslig information via dessa kanaler.

Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor!