Affärsinsikter

”Internet of Things” kommer att påverka ditt liv

Den tidigare bilden av Internet är en dator eller telefon, uppkopplad så att vi kan söka information, göra inlägg, inköp, besöka hemsidor m.m. Under en längre tid har verkligheten och användningsområden dock förändrats. Numer är det inte bara datorer och mobiltelefoner som kopplas upp, alla produkter med ett chip i sig kan kopplas samman i digitala nätverk för interaktion och kommunikation. Vardagsföremål vi använder idag är uppkopplade; klockor, TV-apparater, bilar, kylskåp etc. har ett par ettor och nollor ute i cyberrymden.

Enligt undersökningar från Cisco och Gartner finns det idag ca 10 miljarder uppkopplade produkter i världen, utöver alla mobiltelefoner, datorer och iPads. Effekten är att du i många fall inte längre behöver söka lika aktivt på nätet – nätet vet redan innan vad du är intresserad av tack vare uppkopplad och insamlad, analyserad information. Googlar du och en kollega eller vän på exakt samma ord, dyker olika information upp beroende på din sökhistorik.

Att olika produkter kopplas upp, kallas för ”Internet of Things” eller IoT kort och gott. Uttrycket myntades redan 1999 av Kevin Ashton, en brittisk teknolog och pionjär inom området. De självklara ändamålen med att koppla upp saker online kan för oss som privatpersoner vara allt ifrån att hitta borttappade nycklar, göra automatiska inköpslistor, ha koll på och dela med oss av data om kondition och så vidare. Inom B2C-försäljningen används det frekvent, även B2B-försäljning befinner sig i revolutionen med stor nytta av IoT.

I och med teknikutvecklingen och utvecklingen av Internet of Things, kommer kopplingen mellan säljare och kund bli något helt annat än vad den tidigare varit. Det är nu möjligt för en produkttillverkare att kontinuerligt få information om vilka som använder en produkt, hur och när de använder den. Ju mer information, desto större möjligheter att skräddarsy och rikta reklam, kundkontakt, support, service osv. Det ger möjlighet att fortlöpande utvärdera hur produkter används, vilket ger en möjlighet att utvärdera produkten (och användaren) i sig. Produkt- och tjänsteutveckling är frågor som svaras på, inte längre genom enkäter och undersökningar, utan via data i realtid vid själva användandet.

Det är också möjligt att upprätthålla en helt annan kontakt/dialog med kunden i och med IoT. När en produkt är på väg att sluta fungera eller används fel, kan säljaren höra av sig till kunden, före kunden vet att något inte är som det ska.

Det spås att om 3 år, kommer 50 procent av all digital information i världen komma från uppkopplade produkter. Så om du funderar på hur du ska vidareutveckla säljteam eller som säljare; dina egna säljkunskaper och färdigheter, kan kurser inom IT, datavetenskap, statistik m.m. vara något som ger en extra udd i värdeskapande affärer.

Ämnet IoT är brett och många användningsområden kommer att utvecklas. Med fakta konstaterat i ämnet och vetskapen om att 100% av ett bolags intäkter kommer från försäljning, vet vi att försäljning aldrig försvinner, däremot förändras. Det räcker inte längre att som B2B-säljare kunna föra dialog med kunder och kunna sin produkt/tjänst. Förmågorna att hantera, analysera och sålla ut väsentlig och för kunden värdefull (ej sökbar) information, blir en avgörande del i modern försäljning. Specialisering och snabb anpassning två andra. Troligen behöver olika samarbeten öka kopiöst. Kanske olika specialinriktade s.k. SWAT-Sales-team blir aktuellt, som snabbt förflyttar sig och omgrupperar inför olika typer av uppgifter utifrån producerad data och behov?

Vad händer med försäljning den dagen vi stoppar in ett chip i kroppen och kopplar upp och ihop våra hjärnor? Kanske kan vi i framtiden som tekniker, programmerare eller tyngre analytiker, programmera in säljegenskaper vi själva anser oss sakna. Kanske egenskaperna lösningsorienterad, snabb koordinator, affärsorienterad, analytisk och driftig doer redan finns hos en IT-tekniker? I så fall, grattis en av framtidens säljare!

Hur framtidssäkrar ditt bolag försäljningen och utvecklar produkter och medarbetare?

Stella Marthin, Opportunity Agent och Anna-Maria Engdahl, Regionchef Göteborg SalesOnly