Affärsinsikter

Hur ska du öka din talangförsörjning?

Vi på SalesOnly älskar att lära oss nya saker och förkovra oss i information som intresserar oss, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att vi verkar på en marknad som ständigt är i förändring. Vi stöter på många frågeställningar som väcker vårt intresse i vardagen och vi bestämde oss för att fördjupa oss i en av dessa. Detta ledde till att vi, tillsammans med ProSales Institute genomförde en attitydundersökningen,  ”Millennials’ Attitude to Sales”. En undersökning som belyser vad generationen 18-25 år har för bild av en karriär inom försäljning.

Mycket av den forskning som under de senaste åren gjorts inom försäljning, har visat på att säljjobb inom den transaktionella affären kommer att minska. Vissa spår att dessa jobb till och med kan komma att försvinna. Hur kan det då komma sig att Millennials påstår raka motsatsen – Att arbetstillfällen inom försäljning bara kommer att öka, vad är det de ser som vi inte ser?

Med den sammantagna erfarenhet SalesOnlys verksamhet består av, kompetensutvecklar vi oss själva dagligen. Vi har ständigt ett öra mot marken och får kontinuerligt information att ta ställning till. Vi delar gärna med oss av de insikter och kunskaper vi hittills berikats med, inte minst baserat på resultatet av vår undersökning. Givet att du har en befattning där rekrytering av säljare ingår i ditt ansvarsområde, rekommenderar vi dig att läsa den fullständiga rapport som nu finns tillgänglig.

Upplever du en utmaning i att attrahera Millennials till din organisation?
Vi på
SalesOnly träffar dig gärna och diskuterar resultatet av rapporten vidare med förhoppning att vara behjälpliga i dina framtida tillväxtplaner. 
Kontakta oss, så bokar vi ett möte!

Kontakta oss så skickar vi dig den fullständiga rapporten!