Karriär

Framgångsfaktorer?

Förra veckan var jag på ett utbildningsseminarium som hölls av Johan Dahl, föreläsare, utbildare och coach inom försäljning, professionell och personlig utveckling. Efter detta fick jag mig en påminnelse gällande vardagen och vad som skapar framgång för människor.

Han talade bland annat om olika faktorer som bidrar till ökad framgång. Jag har varit på ganska många olika seminarier och vissa saker hör man gång på gång. Det är inget nytt när man hör att ambition är en framgångsfaktor: att ha ett starkt inre driv, en ständig vilja att utvecklas och bli bättre. Eller empati, förmågan att lyssna, känna för andra, medkänsla, att vilja hjälpa och förbättra. Eller mental styrka, både när det gäller självkänsla, självförtroende och hur man hanterar stress och press. Mod sägs vara en av många framgångsfaktorer, att våga gå utanför sin comfortzon och faktiskt testa och tänja på sina egna gränser. När det kommer till aktivitet så borde man förstå att mängden kundkontakter leder till och avgör mängden antal affärer. Man bör ha ett mål, veta var man ska och VARFÖR.

När man sitter på ett sådant här utbildningsseminarium med en inspirerande föreläsare hör man det, känner man det, påminns man om det. Man stannar upp och reflekterar, går igenom sin egen ambition, motivation, förutsättningar och granskar sina egna förmågor för att någonstans konstatera för sig själv att, jo, de finns ju där. Dagen efter slussas man tillbaka till vardagen, in i stressen och det är så lätt att glömma bort och att faktiskt också omsätta det till handling.

Framgång kommer inte av sig själv och det handlar inte bara om egenskaperna man besitter, det handlar om att faktiskt vara handlingskraftig, agera, utnyttja dessa och hela tiden jobba kring men också om timing och resten av omvärlden. För mig är det viktigaste i slutändan att man är lycklig.. Det tror jag är en av ingredienserna till  framgång, i alla fall för mig själv. Om man mår bra, så går det bra.

Hur jobbar du med att faktiskt driva igenom dina mål? Vilka framgångsfaktorer tror du på?