Affärsinsikter

Designa om din organisation!

Företag och organisationer idag verkar i en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld. Mångt och mycket så drivs detta fram av den digitala revolutionen. Det är tydligt att tekniken går framåt med en aldrig tidigare skådad takt. Sociala medier har revolutionerat hur vi lever, arbetar och kommunicerar – och takten accelererar bara. Detta orsakar också stress för individer såväl som organisationer; forskning visar att anställda och organisationer är mer ”överväldigade” än någonsin. Detta och massa annat spännande går att läsa i årets HR-rapport från Deloitte, ”2017 Deloitte Global Human Capital Trends -Rewriting the rules for the digital age”

Nya regler, nya krav
Den snabbrörliga världen innebär en rad nya krav på ledningen. Många av dessa krav och förväntningar handlar om att organisationer ska ta ansvar i en bredare bemärkelse än tidigare. Det handlar inte bara om vad man gör utan också hur.

Många organisationers produktivitet håller inte jämn takt med de tekniska framstegen. Innovationer och digitalisering kan skapa möjligheter som utvecklar verksamheten eller en närliggande eller helt ny, men vi måste också fånga dom. Alltså ställs nya krav på ledarskap och förändring i hela organisationen. Hur rustad är din organisationen för dessa förändringar? Går det att skapa ett kraftfullare, mänskligare och mer meningsfullt sätt att organisera oss? Kan vi hitta helt nya sätt att samarbeta?

Snabba individer, långsamma organisationer
Medan individer anpassar sig till teknik relativt snabbt, rör sig företag och organisationer i en mycket långsammare takt. Behovet av att organisationer anpassar sig till teknik och livsstilsförändringar har idag ökat markant. En av nyckelfaktorerna för att lyckas idag och framåt är att bygga en flexibel organisation som kan anpassa sig efter en verklighet i ständig förändring. Här har naturligtvis HR en otroligt viktig roll: HR kan stötta ledare och organisationer att anpassa sig till teknik och hjälpa människor att anpassa sig till nya arbetssätt.

Viktigaste utmaningen 2017
Med tanke på förändringstakten och det ständiga trycket att anpassa sig är det inte förvånande att man i rapporten kan läsa att chefer säger att den viktigaste utmaningen för 2017 är att bygga en framtidsorganisation. I årets undersökning bedömmer 90 procent av de svarande detta problem som viktigt eller mycket viktigt. Denna nivå av intresse signalerar ett stort fokus på att designa om organisationen för att aktivt bygga nya ekosystem och nätverk. Ordet agilt spelar en central roll i framtidsorganisationen, eftersom företag tävlar om att ersätta strukturella hierarkier med team som har mandat att jobba snabbrörligt, självständigt och flexibelt.

Gamla mönster måste brytas
När vi tex rekryterar görs det fortfarande idag med siktet inställt mot en position som för tillfället måste fyllas. När medarbetare istället själva får vara med och definiera sin egen yrkesroll ökar sannolikheten att de hamnar på rätt plats, på en position där deras talanger och styrkor bäst kommer till sin rätt. När vi tillsätter chefer och ledare gör vi det baserat på gamla rutiner och traditioner. En väl fungerande flexibel organisation som är framtidsrustad måste börja idag. En organisation där istället alla tar ansvar för sitt område bidrar till att ledarrollen avlastas mycket, men det gäller också att kunna hantera många olika viljor. Det gäller att hitta balansen mellan en delegerande, flexibel och en lite mer beslutsam ledarstil.

Så, lägg fokus på att designa om din organisation till en mer snabbrörlig för att snabbt kunna möta förändringar. Premiera ansvarstagande medarbetare som kommer med egna idéer och som tar ansvar för sitt eget självledarskap. Det kommer vara en grundförutsättning när vi fortsätter in på 2017 och in i framtiden.

Maria Lörne, marknadschef, Wise Consulting AB